Pravobranitelj za djecu

MMS u borbi protiv vršnjačkoga nasilja

MMS u borbi protiv vršnjačkoga nasilja

Kako spriječiti psihičko nasilje među djecom, kako upozoriti i na one nevidljive, ali bolne oblike nasilja, kojima je cilj isključiti pojedino dijete ili grupu iz društva te kako i djecu i odrasle potaknuti na razmišljanje o tome, suosjećanje sa...

More

Susret s veleposlanicom RH u Švedskoj

Susret s veleposlanicom RH u Švedskoj

  Zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika i savjetnica Danijela Žagar su se 25. svibnja 2015. u Stockholmu sastale s veleposlanicom Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj Anicom Djamić. Informirale su veleposlanicu o...

More

Međunarodni dan nestale djece 25. svibnja

Međunarodni dan nestale djece 25. svibnja

Svake godine 25. svibnja obilježava se kao Međunarodni dan nestale djece. Ovaj datum obilježava se od 1983. godine podsjećajući na nestanak šestogodišnjega Etana Patza u SAD-u. Dječak je nestao 25. svibnja 1979. i nikad nije pronađen...

More

Osijek: Konferencija Jean Monnet katedre

Osijek: Konferencija Jean Monnet katedre

Na Pravnom fakultetu u Osijeku u organizaciji Jean Monnet katedre za EU radno pravo, pravo jednakosti i pravo ljudskih prava, 21. i 22. svibnja 2015. održana je međunarodna konferencija o novim pristupima i razvoju ovih područja pod naslovom “New...

More