Pravobranitelj za djecu

Predavanje studentima u Slavonskom Brodu

Predavanje studentima u Slavonskom Brodu

Nakon u travnju održanog predavanja “Koncept dječjih prava” na Učiteljskom fakultetu u Osijeku, savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović održala je 19. svibnja 2014. predavanje o istoj temi i na dislociranom odjelu...

More

Skup o pravnoj zaštiti djece bez pratnje

Skup o pravnoj zaštiti djece bez pratnje

U organizaciji Hrvatskog pravnog centra, Pravnog fakulteta u Zagrebu i predstavništva Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice (UNHCR ) u Hrvatskoj, u Novinarskom domu u Zagrebu 15. svibnja 2014. održan je znanstveno-stručni skup “Pravna...

More