Pravobranitelj za djecu

Okrugli stol “Nasilje i mladi”

Okrugli stol “Nasilje i mladi”

Visoka novinarska škola organizirala je 18. siječnja 2011. okrugli stol “Nasilje i mladi” u Zagrebačkom kazalištu mladih, kao raspravu nakon prikazivanja predstave “Ovo bi mogla biti moja ulica”. Među pozvanim stručnjacima...

More

Konferencija o suzbijanju diskriminacije

Konferencija o suzbijanju diskriminacije

Organizacija civilnog društva B.a.B.e. održala je 14. i 15. siječnja 2011. u Zagrebu, u Kući ljudskih prava, međunarodnu/regionalnu konferenciju, kao integralni dio projekata “Potpora provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije II” i...

More

Akcija “Mir i dobro”

U Ravnateljstvu policije u Zagrebu 17. prosinca 2010. predstavljena je tradicionalna preventivna akcija MUP-a “Mir i dobro”. Na prigodnoj konferenciji za novinare, o važnosti ove akcije za sprečavanje stradavanja, kao i o nužnosti da...

More

Zaštita djece – žrtava i svjedoka

Zaštita djece – žrtava i svjedoka

Na inicijativu Ministarstva pravosuđa, 14. prosinca 2010. održan je sastanak o unapređivanju sustava zaštite djece žrtava i svjedoka u kaznenom i prekršajnom postupku. Tome je prethodila preporuka pravobraniteljice za djecu o potrebi osiguranja...

More