Pravobranitelj za djecu

Četvrti susret Mreže škola bez nasilja

Četvrti susret Mreže škola bez nasilja

U organizaciji Unicefovog ureda za Hrvatsku 11. i 12. studenoga 2010. u Zagrebu je održan  Četvrti susret Mreže škola bez nasilja – foruma osnovanog u studenome 2007. Mrežu čine škole koje aktivno i uspješno provode program “Za...

More

Edukacija sudaca o zaštiti prava djeteta

Edukacija sudaca o zaštiti prava djeteta

Prvi od tri u nizu seminara za suce u organizaciji Pravosudne akademije i UNICEF-a pod nazivom “Zaštita prava i interesa djece kod donošenja odluka o izdvajanju iz obitelji” održan je 10. i 11. studenoga 2010. u Splitu. U izvođenje...

More