Pravobranitelj za djecu

Zajedno protiv trgovanja ljudima

Zajedno protiv trgovanja ljudima

Organizacija Partnerstvo za društveni razvoj u Zagrebu je 19. rujna 2013. održalo konferenciju “Balkans ACT (Against the Crime of Trafficking) Now!” na kojoj je predstavljena Deklaracija o borbi protiv trgovine ljudima. Deklaraciju su...

More

Okrugli stol o suzbijanju nasilja nad ženama

Okrugli stol o suzbijanju nasilja nad ženama

Predsjednik Republike prof. dr. Ivo Josipović otvorio je i moderirao raspravu na Okruglom stolu, održanom 17. rujna 2013., u povodu obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna. Skup su, zajedno s Uredom predsjednika...

More