Pravobranitelj za djecu

Konferencija Eurochilda i Budimpešti

Konferencija Eurochilda i Budimpešti

U Budimpešti je od 5. do 7. studenoga 2008. održana peta godišnja konferencija Eurochilda  s temom “Uključivanje djece: približavanje dječjih prava njihovoj dobrobiti”. Sudionici su bili predstavnici nevladinih udruga, članovi...

More

Uloga škole u zaštiti prava djece

Uloga škole u zaštiti prava djece

Na stručnom skupu za ravnatelje osnovnih škola Republike Hrvatske, s predavanjem „Uloga škole u zaštiti prava djece“, sudjelovala je zamjenica pravobraniteljice za djecu mr. sc. Maja Gabelica Šupljika. Skup je održan u Primoštenu od 3. do 5...

More

Prikaz zbornika “Djeca bez pratnje”

Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić predstavila je 28. listopada 2008. zbornik radova “Djeca bez pratnje – djeca stranci odvojena od roditelja” u Domu za odgoj djece i mladeži u Zagrebu, u Dugavama.  Zbornik je objavljen u...

More

Europska politika protiv nasilja nad djecom

U Parizu je 27. i 28. listopada 2008. održan treći sastanak radne grupe Vijeća Europe za izradu Nacrta smjernica europske politike za integrirane nacionalne strategije protiv nasilja nad djecom. Članica radne grupe je zamjenica pravobraniteljice...

More