Pravobranitelj za djecu

Stručni skup o vršnjačkome nasilju

Stručni skup o vršnjačkome nasilju

U organizaciji Udruge Gromišćina zemlja iz Čavli, 14. ožujka 2016. u čitaonici Cernik u Općini Čavle održan je stručni skup o vršnjačkom nasilju. O problematici nasilja među djecom i mladima na stručnom skupu izlagale su savjetnica...

More