Izbornik

Slavimo 30. rođendan Konvencije o pravima djeteta

Helenca Pirnat Dragičević
pravobraniteljica za djecu

Na dan 20. studenoga 2019. navršava se 30 godina otkako su Ujedinjeni narodi donijeli Konvenciju o pravima djeteta. To je do danas najšire prihvaćen međunarodni dokument koji predstavlja i obećanje djeci i pravno jamstvo kojim su se države obvezale štititi prava svakog djeteta. Konvencija štiti pravo djeteta na život, opstanak, zdravlje, socijalnu skrb, obrazovanje, pravo na zaštitu od svih oblika nasilja i iskorištavanja, pravo na slobodu izražavanja, na odmor, igru i slobodno vrijeme. Takva su jamstva ugrađena i u brojne naše zakone.

U protekla tri desetljeća znatno je napredovala svijest o pravima djece i mnogo je učinjeno u zaštiti tih prava. Ipak, moramo priznati da smo još daleko od ostvarivanja cilja da svako dijete ima jednaka prava i jednake šanse za razvoj svojih potencijala. Kvaliteta života djeteta u Hrvatskoj i dalje bitno ovisi o mjestu gdje ono živi, a o tome ovisi i hoće li pohađati vrtić, dobiti najbolju zdravstvenu zaštitu, hoće li mu škola biti blizu, kako će provoditi slobodno vrijeme i hoće li dobiti stručnu pomoć ako ima neke teškoće u razvoju ili u ponašanju.

Uz 30. rođendan Konvencije o pravima djeteta svaka bi država, pa tako i naša, trebala još jednom pažljivo razmotriti koje su zadaće u ostvarivanju dječjih prava ostale nedovršene. Jer, ta je UN-ova Konvencija obećanje dano djeci. Zato je iznimno važno da ovu obljetnicu shvatimo kao priliku – ne samo za slavlje – već i za duboko i temeljito preispitivanje svih nedovršenih zadaća i neispunjenih obećanja u odnosu na ostvarivanje i zaštitu prava djece.


 

Naše aktivnosti

Kako obilježavamo obljetnicu Konvencije

 

Niz aktivnosti Ureda pravobraniteljice za djecu u ovoj godini protječe u znaku obilježavanja 30. godišnjice UN-ove Konvencije o pravima djeteta. U raznim prilikama nastojimo istaknuti važnost Konvencije i naglasiti da ona ne predstavlja popis lijepih želja već međunarodni propis i obvezujući zakonodavni okvir, koji obvezuje i na osiguravanje uvjeta i resursa za ostvarivanje i zaštitu prava svakog djeteta. To je naglašeno na svim našim ovogodišnjim stručnim i javnim skupovima, u susretima s djecom i stručnjacima te u svim javnim nastupima

Dvije naše aktivnosti u potpunosti su posvećene obilježavanju 20. studenoga, dana kad je donesena Konvencija o pravima djeteta. To je sjednica u Hrvatskome saboru koja se održava u povodu 30. obljetnice Konvencije i na kojoj sudjeluju djeca te naš participativni projekt “Osloni se na dječja prava”.

Djeca u Hrvatskome saboru 20. studenoga


Središnja aktivnost obilježavanja 30. obljetnice Konvencije o pravima djeteta bit će svečano događanje u Hrvatskome saboru 20. studenoga 2019., na kojem će sudjelovati djeca iz cijele Hrvatske, a koje zajedno organiziraju pravobraniteljica za djecu, Savez društava Naša djeca Hrvatske i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

Riječ je o sjednici djece sa zastupnicima Hrvatskoga sabora u prigodi obilježavanja ove važne obljetnice, a tema sjednice je ostvarivanje dječjih prava u Hrvatskoj. U događaju će aktivno sudjelovati svi članovi Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu. Predstavnici MMS-a govorit će o važnosti dječje participacije, odnosno prava na sudjelovanje. Djeca iz drugih organizacija – iz dječjih vijeća te dječjih foruma Saveza društava Naša djeca Hrvatske, sudionici akcije Gradovi i općine prijatelji djece i djeca iz Savjetodavnog odbora za dječju participaciju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku – predstavit će niz drugih područja zaštite prava djece. Planira se da će cijelo ovo događanje proteći u znaku dječjega aktivnoga sudjelovanja te će djeca biti i uvodničari i glavni govornici na skupu.

Projekt “Osloni se na dječja prava”

 

Proteklih godina Ured pravobraniteljice za djecu provodi participativni projekt sa srednjim umjetničkim školama čiji učenici izrađuju godišnji kalendar o dječjim pravima. Ove godine, u partnerstvu sa Školom primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku, priprema se zajednički kalendar posvećen 30. godišnjici Konvencije o pravima djeteta, koji kroz učeničke radove izražava osobni dječji doživljaj pojedinih prava.

Svrha je kalendara, koji nosi naslov „30 godina Konvencije o pravima djeteta – “OSLONI SE NA DJEČJA PRAVA!”, približiti djeci temeljnu ideju i razumijevanje prava djeteta. Kalendar ćemo dostaviti brojnim institucijama i organizacijama koje se bave djecom i dječjim pravima te našim suradnicima – djeci i odraslima s kojima surađujemo.

Brojni učenički radovi nastali u ovoj suradnji, uključujući kalendar te oslikane majice, torbe i druge predmete sa zaštitnim znakom 30 godina Konvencije o pravima djeteta, bit će prikazani na izložbi u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku koju će učenici, uz prigodni program, svečano otvoriti 28. studenoga 2019.