Izbornik

Plan nabave

Izmjene Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave
Plan nabave za 2023. godinu, siječanj 2023.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2022. godinu
Izmjene i dopune plana nabave Pravobranitelja za djecu za 2022. godinu
Ispravak Poziva na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave „ Istraživanje o mišljenjima i stavovima djece i mladih u Hrvatskoj. “
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave „ Istraživanje o mišljenjima i stavovima djece i mladih u Hrvatskoj“
Izmjene i dopune plana nabave Pravobranitelja za djecu za 2022. godinu
Izmjene i dopune plana javne nabave Pravobranitelja za djecu za 2022. godinu
Obavijest o poništenju
POZIV na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave osobnog automobila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti Evidencijski broj nabave 23/2022.