Izbornik

Plan nabave

Ispravak Poziva na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave „ Istraživanje o mišljenjima i stavovima djece i mladih u Hrvatskoj. “
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave „ Istraživanje o mišljenjima i stavovima djece i mladih u Hrvatskoj“
Izmjene i dopune plana nabave Pravobranitelja za djecu za 2022. godinu
Izmjene i dopune plana javne nabave Pravobranitelja za djecu za 2022. godinu
Obavijest o poništenju
POZIV na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave osobnog automobila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti Evidencijski broj nabave 23/2022.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2021. godinu
Plan nabave za 2022, siječanj 2022.
Izmjene i dopune Plana javne nabave Pravobranitelja za djecu za 2021.
Plan nabave za 2021, siječanj 2021.