Izbornik

Plan nabave

Icon
Izmjene Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave
Icon
Plan nabave za 2023. godinu, siječanj 2023.
Icon
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2022. godinu
Icon
Izmjene i dopune plana nabave Pravobranitelja za djecu za 2022. godinu
Icon
Ispravak Poziva na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave „ Istraživanje o mišljenjima i stavovima djece i mladih u Hrvatskoj. “
Icon
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave „ Istraživanje o mišljenjima i stavovima djece i mladih u Hrvatskoj“
Icon
Izmjene i dopune plana nabave Pravobranitelja za djecu za 2022. godinu
Icon
Izmjene i dopune plana javne nabave Pravobranitelja za djecu za 2022. godinu
Icon
Obavijest o poništenju
Icon
POZIV na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave osobnog automobila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti Evidencijski broj nabave 23/2022.