Izbornik

Prijava diskriminacije

Prijava diskriminacije

Prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine, broj 85/08, 112/12), pravobraniteljica za djecu nadležna je za ispitivanje prijava zbog diskriminacije djece. U postupanju po prijavama pravobraniteljica za djecu ima sljedeće ovlasti:

  • zaprima prijave svih fizičkih i pravnih osoba
  • fizičkim i pravnim osobama koje su podnijele pritužbu zbog diskriminacije pruža potrebne obavijesti o njihovim pravima i obvezama te mogućnostima sudske i druge zaštite
  • ako nije započet sudski postupak, ispituje pojedinačne prijave i poduzima radnje iz svoje nadležnosti potrebne za otklanjanje diskriminacije i zaštitu prava diskriminirane osobe
  • podnosi kaznene prijave u vezi sa slučajevima diskriminacije nadležnom državnom odvjetništvu

Važno:

  • pravobraniteljica za djecu može postupati po pojedinačnim prijavama zbog diskriminacije i poduzimati radnje za koje je nadležna ako nije započet sudski postupak
  • pravobraniteljica za djecu ne može podnositi tužbu u ime osobe koja tvrdi da je diskriminirana, osim udružne tužbe prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije

Osoba koja smatra da je diskriminirana, može tužbom u sudskom postupku tražiti:

  1. da se utvrdi da je tuženik povrijedio tužiteljevo pravo na jednako postupanje, odnosno da radnja koju je poduzeo ili propustio može neposredno dovesti do povrede prava na jednako postupanje (tužba za utvrđenje diskriminacije),
  2. da se zabrani poduzimanje radnji kojima se krši ili može prekršiti tužiteljevo pravo na jednako postupanje, odnosno da se izvrše radnje kojima se uklanja diskriminacija ili njezine posljedice (tužba za zabranu ili otklanjanje diskriminacije),
  3. da se naknadi imovinska i neimovinska šteta uzrokovana povredom prava zaštićenih Zakonom o suzbijanju diskriminacije (tužba za naknadu štete),
  4. da se presuda kojom je utvrđena povreda prava na jednako postupanje na trošak tuženika objavi u medijima.

Središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije je Pučki pravobranitelj na čiji se stranicama možete detaljnije informirati oblicima, područjima i osnovama diskriminacije.

Diskriminaciju djece možete prijaviti pravobraniteljici za djecu na obrascu pritužbe povodom diskriminacije. Prijavu možete poslati e-mailom na adresu info@dijete.hr ili na adresu Ureda pravobraniteljice za djecu:

PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
Nikole Tesle 10
10 000 Zagreb

Uz prijavu je korisno priložiti kopije akata i drugih relevantnih dokumenata.