Izbornik

Preporuke pravobraniteljice za djecu u 2015. – Socijalna skrb

Uključivanje u borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti djece u Europi

Zastupnicima RH u Europskom parlamentu preporučili smo da se potpisivanjem Pisane izjave o ulaganju u djecu[1] uključe u borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti djece u Europi. Naglasili smo da se Izjavom poziva Europsku komisiju da razmotri uvođenje specifičnih pokazatelja broja djece koja su u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti, a države članice EU da uspostave posebne nacionalne podciljeve i koriste EU financiranja u cilju provedbe Preporuke Komisije „Ulaganje u djecu: Razbijanje lanca prikraćenosti“. Cilj ove preporuke je smanjenje siromaštva u okviru strategije Europa 2020. Većina predstavnika Europskog parlamenta, čak njih 428 potpisalo je ovu Izjavu. Svoje uključivanje potvrdila nam je EU parlamentarka Ruža Tomašić.

Imovinska prava djece – Zaštita djece dužnika

S obzirom na to da se u evidencijama Porezne uprave Ministarstva financija nalazi veliki broj djece dužnika, koja su opterećena visokim iznosima duga, preporučili smo Ministarstvu socijalne politike i mladih (MSPM) da o tome obavijesti centre za socijalnu skrb (CZSS), kako bi se svaki pojedinačni slučaj posebno ispitao te kako bi se provjerilo jesu li povrijeđena prava i imovinski interesi djeteta. Preporučili smo da se ispita nastanak duga i razlozi zbog kojih obveze nisu podmirene, budući da se dug nepovoljno odražava na imovinska prava djeteta, poglavito u slučaju pokretanja prisilnih postupaka naplate potraživanja iz imovine djece ili gubitka nekih prava (primjerice zbog neplaćenih obveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje djece stranaca). Također smo preporučili da se na temelju informacija CZSS-a izradi analiza mogućih povreda prava i interesa djece. MSPM je uvažio našu preporuku.

[1] Written Declaration (42/2015) on Investing in Children