Izbornik

Ostalo

Zaključci Europskog Odbora za socijalna prava u odnosu na hrvatsko izvješće (2006.)
Inicijalno izvješće o primjeni Europske socijalne povelje u Republici Hrvatskoj
Izvješće Republike Hrvatske o provođenju Okvirne Konvencije za zaštitu nacionalnih manjina (2004.)
Izvješća o provedbi Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine
Europska komisija protiv rasizma i nesnošljivosti - Treće izvješće o Hrvatskoj