Izbornik

Preporuke pravobraniteljice za djecu u 2016. – Mediji i oglašavanje

Zaštita djece od neprimjerenih sadržaja na teletekstu

Pravobraniteljica je upozorila nakladnike HRT, RTL i Novu TV da su na njihovim stranicama teleteksta tijekom cijeloga dana i bez ograničenja djeci dostupni oglasi za kockanje, klađenje, proricanje budućnosti, pronalaženje partnera, a na RTL-u i Novoj TV i za erotske i pornografske sadržaje te seksualne usluge, čime se djeci omogućuje pristup neprimjerenim sadržajima koji im mogu naštetiti. Oglasi su vidljivi već na naslovnoj stranici teleteksta, na kojoj se objavljuje i raspored tv-programa, što prate i mnoga djeca. Sadašnja regulacija u području elektroničkih medija, koja nizom odredbi štiti interese djece u području oglašavanja, ne odnosi se na teletekst te nema mogućnosti da se televizijske nakladnike sankcionira zbog tih neprimjerenih oglasa. Zato je pravobraniteljica pozvala nakladnike da, unatoč toj pravnoj praznini, sami pokažu odgovornost i brigu za dobrobit djece te da takve sadržaje uklone s naslovne stranice teleteksta, odnosno da ih objavljuju na način koji neće ugrožavati prava i interese djece, npr. na stranicama na kojima je jasno označeno da su namijenjene odraslima. Također je zatražila da Sud časti Hrvatske udruge oglašivača HURA analizira etičnost takvoga oglašavanja. Postupajući po zahtjevu Sud časti je ocijenio da je objava takvih oglasa na prvoj stranici teleteksta neetična i nije u skladu s Kodeksom oglašavanja i tržišnog komuniciranja HURA-e te je preporučio uklanjanje oglasa s naslovne stranice teleteksta. O preporuci Suda časti HURA-e izvijestili smo iste televizijske nakladnike i ponovili preporuku. HRT je pokazao spremnost da prilagodi oglašavanje, Nova TV smatra da su takve objave uobičajene u europskim zemljama, ali je spremna na izradu samoregulacijskih pravila o kojima bi se zajedno dogovorili svi televizijski nakladnici koji objavljuju takve oglase, a RTL nije odgovorio na preporuku.

 

Zaštita privatnosti djeteta-pacijenta u medijima

U povodu objave vijesti o djetetu koje je brzom intervencijom spasilaca i liječnika spašeno od utapanja, uz koju je objavljena slika petogodišnjeg djeteta koje golo leži bez svijesti i s maskom za kisik na licu, upućena je preporuka jednom dnevnom listu. Uz upozorenje zbog uredničkoga propusta i konkretne povrede prava djeteta, upozorili smo i općenito na potrebu zaštite privatnosti i dostojanstva djece koja su podvrgnuta medicinskim intervencijama ili se nalaze u bolnici na liječenju. Riječ je o situacijama u kojima je dijete osobito ranjivo te mediji trebaju pokazati veću osjetljivost i štititi najbolji interes djeteta, čak i ako su roditelji dali suglasnost za snimanje i objavu. Podsjetili smo na odredbe Zakona o zaštiti prava pacijenata koji zahtijeva zaštitu privatnosti i osobnosti svih pacijenata, što se odnosi i na djecu.[1] Također smo upozorili i na Povelju o pravima djeteta u bolnici Europske udruge za djecu u bolnici (EACH), koja izričito zahtijeva zaštitu od fizičkog izlaganja djeteta, pri čemu je naglasak na zaštiti dostojanstva djeteta. Naša preporuka je prihvaćena i fotografija djeteta je uklonjena iz online izdanja novina. 

 

Preporuka o zaštiti privatnosti djece u dječjem vrtiću

Nakon prijave o tome da je dječji vrtić dopustio novinaru i fotoreporteru dnevnog lista snimanje reportaže u jasličkoj i najmlađoj vrtićkoj skupini prvoga dana pedagoške godine, što je dodatno uznemirilo i prestrašilo djecu i za što roditelji nisu dali suglasnost, pravobraniteljica je uputila preporuku dječjem vrtiću o zaštiti djece u odnosu na javne medije. Preporučila je da se u vrtiću donesu jasne procedure postupanja u kontaktima s medijima te da se sve djelatnike vrtića uputi u važnost zaštite privatnosti djece. Naglasila je da je poželjno da mediji izvještavaju o važnim aspektima predškolskog odgoja i radu dječjih vrtića, no nije nužno pritom snimati djecu, već se mogu snimiti odgovorne osobe, odnosno stručnjaci u vrtiću koji daju izjave o tome. Za posebne situacije u kojima će se djeca snimati za medije i roditelji i djeca trebaju biti unaprijed pripremljeni, a od ravnatelja, voditelja i drugih odgovornih osoba u dječjem vrtiću očekuje se da zaštite privatnost djece. Dječji vrtić prihvatio je našu preporuku.

 

Neprimjereni sadržaji knjige s dječjim vicevima

U povodu pritužbe na neprimjeren sadržaj viceva objavljenih u knjizi Najbolji dječji vicevi, kupljenoj u poštanskom uredu, uputili smo preporuku Hrvatskoj pošti. Preporučili smo da posvete veću pažnju odabiru sadržaja knjiga koje se nalaze na njihovim prodajnim mjestima te označavanju sadržaja koji nisu primjereni za djecu, kako ne bi povrijedili prava i interese djece, a ni iznevjerili očekivanja svojih kupaca. Preporuka je prihvaćena. Hrvatska pošta provjerila je sadržaj knjige i ustanovila da on nije primjeren djeci te su stoga svi primjerci navedenog naslova povučeni iz prodaje iz svih poštanskih ureda. Hrvatska pošta najavila je da će ubuduće s većom pažnjom odabirati knjige namijenjene djeci i slikovnice za prodaju u poštanskim uredima.

 

Neprimjereno uključivanje srednjoškolaca u promocije noćnih zabava s konzumacijom alkohola

Saznavši za nastavak prakse uključivanja djece srednjoškolaca u promocije noćnih zabava („partyja“) koje se za njih organiziraju u kasnim noćnim satima, uključujući i točenje alkoholnih pića obratili smo se preporukom nadležnoj Policijskoj upravi, Carinskoj upravi Ministarstva financija, Samostalnom sektoru turističke inspekcije Ministarstva turizma te Inspektoratu rada Ministarstva rada i mirovinskoga sustava kako bi u konkretnim slučajevima poduzeli radnje iz svoje nadležnosti. Riječ je o slučajevima u kojima djeca ponekad sudjeluju kao promotori noćnih klubova i događaja u svojim školama, imaju ulogu koordinatora za prodaju karata po školama te bilježe rezervacije za stolove koje se uvjetuju kupnjom žestokog alkoholnog pića. Osim preporuke o intenziviranju kontrole noćnih izlazaka djece te nadzora nad prodajom i usluživanjem alkoholnih pića u noćnim klubovima u kojima se odvijaju ovakve proslave, ukazali smo i na  nužnost propitkivanja odgovornosti osoba koje sudjeluju u angažiranju djece kao promotora noćnih klubova. Dodatno smo se obratili i Ministarstvu znanosti i obrazovanja i obavijestili ih o saznanjima, kao i o zabrinutosti zbog ovakve prakse i dugoročnog negativnog utjecaja na djecu. Zamolili smo da stručnim službama svih srednjih škola proslijede preporuku pravobraniteljice za djecu o potrebi intenziviranja preventivnih aktivnosti u svim razrednim odjelima srednjih škola te organiziranja dodatnih savjetovanja djece i roditelja. Stručnim službama preporučili smo da upoznaju djecu i roditelje s važećim propisima koji se odnose na zabranu usluživanja, odnosno dopuštanja konzumiranja alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, kao i zabranu prodaje alkoholnih pića u trgovinama, te odredbi koje se odnose na zabranu zapošljavanja na određenim poslovima koji bi mogli ugroziti ćudoređe malodobnika[2]. Također smo preporučili da na roditeljskim sastancima roditelje upoznaju s njihovim obvezama i odgovornostima iz Obiteljskog zakona[3]. MZO je preporuku proslijedio školama. U odnosu na pojedinačne slučajeve, obraćali smo se direktno školama za koje je postojala bojazan da njihovi učenici sudjeluju u promidžbi te smo dobivali povratne informacije o pojačanim preventivnim aktivnostima.

[1] NN 169/04, 37/08, čl. 28.: Pri pregledu, odnosno liječenju, a naročito prilikom pružanja osobne njege pacijent ima pravo na uvjete koji osiguravaju privatnost.

[2] Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik, NN 89/15 – maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima i noćnim klubovima, kao i na drugim poslovima koji bi mogli ugroziti njegovo ćudoređe

[3] članak 93. st. 5. te 95. st.4.