Izbornik

Kada i kako se obratiti pravobraniteljici za djecu?

Pravobraniteljici za djecu mogu se javiti svi koji žele upozoriti na slučajeve povreda prava djeteta. Prijave se mogu odnositi na povrede prava pojedinog djeteta ili na opće pojave koje ugrožavaju prava i interese djece.

Posebnu pozornost pravobraniteljica posvećuje prijavama koje joj upute djeca.

Anonimni podnesci

Ured pravobraniteljice za djecu razmatra i anonimne podneske

Što može pravobraniteljica?

U obavljanju poslova iz svog djelokruga pravobraniteljica je ovlaštena upozoravati, predlagati i davati preporuke nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama te zahtijevati izvješća o poduzetim mjerama.

U raznim prilikama obavještava djecu, njihove roditelje i skrbnike o pravima djece i načinima njihove zaštitte.

Procijeni li potrebnim, može potaknuti donošenje i izmjene zakona koji se odnose na prava i zaštitu djece.

Ako u obavljanju dužnosti sazna da je dijete izvrgnuto nasilju, zlostavljanju, izrabljivanju ili zanemarivanju, podnijet će prijavu nadležnom državnom odvjetništvu i obavijestiti centar za socijalnu skrb.

Iako pravobraniteljica u konkretnim slučajevima ne može poduzimati radnje iz nadležnosti suda i drugih institucija, informacije koje zaprimamo važne su nam radi praćenja pojava nepoštovanja ili kršenja prava djece. Na taj način dobivamo argumente na kojima temeljimo svoje opće preporuke i upozorenja te ukazujemo na stanje prava djece prilikom podnošenja izvješća Hrvatskome saboru.

Pravobraniteljica nije odvjetnica

Pravobraniteljica za djecu nije odvjetnica, što znači da ne zastupa stranke u upravnom i sudskom postupku niti daje pravne savjete. Oni koji trebaju pravno zastupanje ili pravni savjet, trebaju se obratiti odvjetniku.

Građani koji ne mogu platiti odvjetnika, mogu se obratiti pružateljima pravne pomoći, sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine br. 143/13 i 98/19) ili Hrvatskoj odvjetničkoj komori, temeljem članka 21. Zakona o odvjetništvu (Narodne novine, br. 9/94,117/08, 50/09, 75/09,18/11 i 126/21).