Izbornik

Preporuke pravobraniteljice za djecu u 2015. – Zdravstvo

Pružanje prve pomoći  djetetu u slučaju dijabetičke kome

Povod našem djelovanju bila je prijava iz 2014. o zabrinjavajućem stavu jedne zagrebačke osnovne škole da djelatnici škole, u slučaju teške hipoglikemije, ne mogu djetetu injicirati glukagon, budući da oni nisu zdravstveni radnici. Ovakav stav odraz je nerazumijevanje uloge i važnosti koju odrasle osobe koje rade s djecom imaju u brizi o zdravlju djece, kao i neupućenosti o potrebama djeteta koje boluje od dijabetesa te o rizicima kojima je izloženo ako mu se uskrati pružanje prve pomoći u slučaju dijabetičke kome. U razrješenju slučaja sudjelovali su i Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta i Ministarstvo zdravlja. Iz škole kojoj je preporuka upućena u konačnici smo obaviješteni kako su poduzeli aktivnosti sukladno stručnom mišljenju Referentnog centra Ministarstva zdravlja za dijabetes koji je pojasnio kako se primjena glukagona, u slučajevima hipoglikemijske kome ili teške hipoglikemije kod osoba koje boluju od šećerne bolesti tipa 1, ubraja u mjere prve pomoći koje su građani dužni pružiti prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Edukaciju školskih djelatnika o primjeni glukagona mogu izvršiti nadležni timovi školske medicine, a apriorno odbijanje primjene glukagona u školama od strane njezinih djelatnika predstavljalo bi, prema ovom mišljenju, diskriminaciju djece oboljele od šećerne bolesti tipa 1, u odnosu na zdravu djecu.

Izdavanje hitnog kontracepcijskog lijeka maloljetnim osobama

Hrvatska ljekarnička komora obratila nam se upitom o izdavanju hitnog kontracepcijskog sredstva maloljetnim osobama, u kontekstu roditeljskih dužnosti i prava koje proizlaze iz Obiteljskog zakona.  Za stručno mišljenje obratili smo se Hrvatskom društvu za ginekologiju i opstetriciju, s posebnim naglaskom na pitanje postoje li stručni argumenti temeljem kojih bi bilo opravdano osobi mlađoj od 18 godina ograničiti izdavanje hitnog kontracepcijskog sredstva ili ga uvjetovati nazočnošću roditelja/skrbnika, budući da za takvo ograničenje nismo našli uporište u domaćem zakonodavstvu niti međunarodnim dokumentima koji u fokusu imaju zdravlje adolescenata. U odgovoru nam je Hrvatsko društvo za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju HLZ-a, i Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju HLZ-a ukazalo kako je primjena hitnog kontracepcijskog sredstva ellaOne  pogodna za sve žene reproduktivne dobi, uključujući adolescentice, no nije opravdana u djece pretpubertetske dobi u indikaciji hitne kontracepcije. Iz cjelokupnog stručnog mišljenja nedvojbeno je proizašao zaključak kako „ne postoje stručni argumenti temeljem kojih bi bilo opravdano osobi mlađoj od 18 godina ograničiti izdavanje lijeka ili ga uvjetovati nazočnošću roditelja/skrbnika.“. Hrvatskoj ljekarničkoj komori preporučili smo da svoje postupanje uskladi s mišljenjem stručnjaka, sadržaj kojeg im je u cijelosti dostavljen.

Zaštita djece od  štetnih tradicijskih praksi

Prilikom obilaska jednog romskog naselja na riječkom području saznali smo da se u jednoj privatnoj kući održavaju obredi derviša, među kojima je i ritualno probadanje tijela bodežima. Obred probadanja navodno se provodi i s djecom od 10 godina. Budući da ovakvi postupci narušavaju integritet djeteta i ugrožavaju prava i interese djece, uputili smo upozorenje i preporuku Ministarstvu zdravlja (MZ) i Mešihatu islamske zajednice u Hrvatskoj. MZ nas je izvijestio da nije nadležan u tim pitanjima, proslijedio je naš dopis Ministarstvu socijalne politike i mladih te je u tijeku poduzimanje radnji i izvida od strane CZSS-a i MUP-a. Mešihat islamske zajednice u Hrvatskoj izrazio je veliku zabrinutost te iskazao stav o neprihvatljivosti i štetnosti navedene prakse. Podržao je naše aktivnosti, pri čemu se i sam uključio u provjere tih navoda i razvijanje svijesti o štetnosti i zabrani ritualnog probadanja tijela.

Podizanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju-pacijenata Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama (Goljak, Zagreb)

Gradu Zagrebu preporučili smo da se aktivno uključi u traženje rješenja za proširenje parkinga Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama,  za pružanje potrebne pomoći i financijske podrške za sanaciju potporne ograde-zida u parku koji spaja objekt Zelengaj i Mali Zelengaj, za izgradnju stepenica i platforme za Mali Zelengaj te sufinanciranje nabave novog vozila za prijevoz djece-pacijenata, kao i vozila za prijevoz hrane. Grad je iskazao namjeru za pružanjem pomoći, u okviru svojih mogućnosti.

Podizanje kvalitete skrbi o djeci u KBC Split

Nakon obilaska KBC-a Split uputili smo preporuke MZ-u, bolnici i Gradu Splitu. Ministarstvu zdravlja preporučili smo da u suradnji s bolnicom analizira kadrovske potrebe na Klinikama, zavodima i odjelima na kojima se liječe djeca te da, u skladu s time raspiše potrebne specijalizacije, dopusti zapošljavanje liječnička, a posebice medicinskih sestara i  psihologa. Preporučili smo da se razmotri mogućnost dopune Pravilnika o  minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, kako bi se razradili standardi za odjele/zavode dječje kirurgije i drugih odjela na kojima se liječe djeca, kao i da se razmotri mogućnost osiguravanja odjela/prostora za palijativnu skrb o djeci. Gradu smo preporučili da zajedno s MZ-om razmotri mogućnost financiranja i stalnog zapošljavanja socijalnog radnika na Klinici za dječje bolesti. Bolnici smo preporučili da kadrovski osnaži Klinike, zavode i odjele na kojima se liječe djeca, da poduzme sve kako bi se omogućio boravak roditelja uz dijete u bolnici i kako bi se što prije otvorio Odjel dječje i adolescentne psihijatrije te operacijska sala i dnevna bolnica na Zavodu za dječju kirurgiju. Preporučili smo i da način organizacije hitnog kirurškog dječjeg prijema uskladi sa standardima, da dogovori hodogram postupanja u slučaju kriznih situacija, te da se prostori Klinike za dječje bolesti i Zavoda za dječju kirurgiju adaptiraju kako bi bili u potpunosti primjereni i sigurni za boravak i liječenje djece. Također smo preporučili da se na odjelu za neonatologiju nabave udobnije sjedalice/fotelje majkama za dojenje. Bolnici je preporučeno i da, u slučaju kad su roditelji djeteta koje je na liječenju razvedeni, omogući da oba roditelja dobiju informacije o tijeku i ishodu liječenja te zdravstvenom stanju djeteta, sukladno odredbama Obiteljskog zakona o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Prodaja i konzumiranje alkohola i cigareta

S obzirom na saznanja da djeca tijekom školskih praznika, ljetnih odmora i vikenda više konzumiraju alkohol, i u 2015. smo nadležnim tijelima uputili preporuku da pojačano nadziru zakonske zabrane i obveze u vezi s ovom problematikom. MUP je tim povodom svim policijskim upravama naložio provođenje ciljanih preventivno-represivnih aktivnosti, Ministarstvo turizma je svim službama turističke inspekcije naložilo pojačano nadziranje te nas je izvijestilo o broju provedenih nadzora, a Carinska uprava Ministarstva financija izvijestila nas je da kontinuirano provodi nadzore.