Izbornik

Povjerenik za etiku

Povjerenik za etiku i Etički kodeks državnih službenika

Sukladno članku 15. stavku 1. Etičkog kodeksa državnih službenika (Narodne novine, br. 40/11 i 13/12) u svim državnim tijelima čelnik tijela imenuje povjerenika za etiku iz reda državnih službenika. U odnosu prema građanima državni službenik treba postupati profesionalno, nepristrano i pristojno. Pravila ponašanja prema građanima propisana su Etičkim kodeksom državnih službenika koji opisuje i podnošenje pritužbe na postupanje državnih službenika i postupak povodom podnesene pritužbe.

Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11 i 13/12)

Podnošenje pritužbe
Građani i pravne osobe te državni službenici mogu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje državnih službenika:

povjereniku za etiku imenovanom u državnom tijelu u kojem službenik radi – poštom, elektroničkom poštom ili telefonom
čelniku državnog tijela u kojem službenik radi – poštom ili elektroničkom poštom
putem besplatnog telefona u Ministarstvu uprave 0800 0304
putem elektroničke pošte u Ministarstvu uprave: prituzbe@uprava.hr

Napomena: Pritužbu rješava povjerenik za etiku u državnom tijelu u kojem je državni službenik zaposlen.

Rok za dostavu odgovora podnositelju pritužbe
Čelnik državnog tijela dužan je dati odgovor podnositelju pritužbe u roku 60 dana od dana zaprimanja pritužbe te ga izvijestiti o poduzetim radnjama.
Podnositelj pritužbe ima pravo podnijeti pritužbu Etičkom povjerenstvu u roku 30 dana od dana isteka roka za davanje odgovora na pritužbu, odnosno od dana primitka odgovora na pritužbu, u slučaju kada nije zadovoljan odgovorom čelnika državnog tijela.
Etičko povjerenstvo je neovisno tijelo nadležno za promicanje etičkih načela u državnoj službi, a imenuje ga Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine.
Sjedište Etičkog povjerenstva je pri Ministarstvu uprave, Maksimirska 63, 10 000 Zagreb.
Kontakt podaci povjerenice za etiku u Uredu pravobranitelja za djecu
Dubravka Težulat, dipl.iur.
e-pošta: dubravka.tezulat@dijete.hr
telefon: (01) 4812 215