Izbornik

Strateški plan

Icon
Strateški plan Pravobranitelja za djecu za razdoblje 2020. - 2022.
Icon
Strateški plan Pravobranitelja za djecu za razdoblje 2019. - 2021.
Icon
Strateški plan Pravobranitelja za djecu za razdoblje 2018. – 2020.
Icon
Strateški plan za razdoblje 2017. 2019.
Icon
Revidirani Strateški plan Pravobranitelja za djecu za razdoblje 2016.-2018.
Icon
Strateški plan za razdoblje 2016. - 2018.
Icon
Tablica veze Strateškog plana za razdoblje 2015.-2017. i Državnog proračuna RH - Revidirana
Icon
Strateški plan za razdoblje 2015. - 2017.
Icon
Strateški plan za razdoblje 2014. - 2016.
Icon
Strateški plan za razdoblje 2013. - 2015.