Izbornik

Pravobraniteljica za djecu

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević

 

Helenca Pirnat Dragičević, dipl. iur., imenovana je pravobraniteljicom za djecu 17. studenoga 2017.

Životopis

Rođena je u Brežicama, 7. travnja 1965. godine

Obrazovanje:

 • 26. studenoga 1990. položila pravosudni ispit
 • 1989. diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 Zaposlenje:

 • 17. studenoga 2017. imenovana pravobraniteljicom za djecu.
 • od 2012. do 2017. – Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, viša državnoodvjetnička savjetnica. Radila je na kaznenim predmetima iz područja kaznenopravne problematike zaštite djece i maloljetnika te kaznenopravne problematike kaznenih djela počinjenih od strane maloljetnika i mlađih punoljetnih osoba, uz praćenje i analizu problematike kaznenih djela protiv braka, obitelji i mladeži.
 • 2003. do 2012. – Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu, radila na kaznenim predmetima maloljetnih i mlađih punoljetnih počinitelja kaznenih djela kao i na predmetima kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika.
 • od siječnja do prosinca 2002. – Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, voditeljica kaznenog odjela.
 • 1992. do 2002. – Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, zamjenica Općinskog državnog odvjetnika.
 • do 1992. – Općinsko javno tužilaštvo u Zagrebu, stručna suradnica.
 • siječanj 1990. – vježbenica u Općinskom javnom tužilaštvu u Zagrebu.

Sudjelovanje u projektima:

 • Twinning projekt „Poboljšanje kvalitete stručnih usavršavanja u pravosudnom sustavu kroz unapređenja edukcije o EU pravu i on-line učenje“ (CRO EULAW);
 • 2015. Projekt UNICEF-ovog ureda za Hrvatsku i Ministarstva pravosuđa RH „Kazneno-pravna zaštita djece žrtava i svjedoka u kaznenom postupku“. U sklopu projekta sudjelovala je, kao državna odvjetnica – ekspertica u području kaznenog prava za mladež, u izradi pisanih materijala i provedbi stručnih edukacija za suce i državne odvjetnike za mladež. Sudjelovala je i u dodatnoj provedbi istoimenih edukacija u organizaciji Pravosudne akademije.
 • 2015. Projekt Ministarstva pravosuđa RH i Ministarstva socijalna politike i mladih RH, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Državnog odvjetništva RH „Izvansudska nagodba u predkaznenom postupku prema maloljetnim i mlađim punoljetnim počiniteljima“. U sklopu projekta sudjelovala je, kao državna odvjetnica – ekspertica u području kaznenog prava za mladež, u provedbi većeg broja radionica pod nazivom „Izvansudska nagodba u kaznenom postupku prema mladima u sukobu sa zakonom u Republici Hrvatskoj“ i jedan je od autora istoimene publikacije – priručnika za postupanje državnih odvjetnika;
 • Twinning projekt EU IPA 2008 Ministarstva unutarnjih poslova RH, Pravosudne akademije i Državnog odvjetništva RH „Potpora reformi u kaznenom pravu RH“.

Ostala sudjelovanja u provedbi edukacija stručnjaka u pravosuđu:

 • 2012. do 2017. u Pravosudnoj akademiji sudjeluje kao edukatorica, samostalno ili u timu, u provedbi većeg broja radionica za pravosudne dužnosnike iz područja kaznenog prava te u izradi stručnih pisanih obrazovnih materijala;
 • od 2014. sudjeluje u provedbi stručne edukacije policijskih djelatnika u Ministarstvu unutarnjih poslova u sklopu Specijalističkih tečajeva za maloljetničku delikvenciju i kriminalitet na štetu obitelji i mladeži.

Članstva u udruženjima i radnim skupinama:

 • 2014. do 2016. članica Radne skupine Ministarstva pravosuđa za izradu Nacrta prijedloga Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji;
 • od 15. ožujka 2012. do kraja 2015. članica Vijeća za djecu Republike Hrvatske;
 • od ožujka 2012. do kraja 2015. članica Nacionalnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i kaznenopravnu zaštitu djece i suzbijanje nasilja nad ženama;

Objavljeni radovi:

 • Pirnat Dragičević, H., Schauperl, L. (2013.) Izvansudska nagodba u međunarodnim pravnim dokumentima i hrvatskom maloljetničkom kaznenom pravu, u Koller-Trbović, N. (ur.) Izvansudska nagodba u kaznenom postupku prema mladima u sukobu sa zakonom u Republici Hrvatskoj, Ured UNICEF-a u Hrvatskoj, Zagreb.
 • Petö Kujundžić, L., Pirnat Dragičević, H. (2013.) Sudovanje za mladež. Priručnik za voditelje/ice, Pravosudna akademija, Zagreb.

 Udana. Majka dvojice sinova.