Izbornik

Odbor za prava djeteta UN-a

Preporuke Odbora za prava djeteta Hrvatskoj - infografika
Zaključci i preporuke UN-ovog Odbora za prava djeteta Hrvatskoj 2014.
Alternativni izvještaj Odboru za prava djeteta UN-a

Mišljenja i preporuke nezavisne institucije Pravobranitelja za djecu i osvrt na 3. i 4. periodično izvješće Republike Hrvatske.

Treće i četvrto izvješće RH Odboru za prava djeteta UN-a
Drugo izvješće RH Odboru za prava djeteta UN-a
Dopuna drugog izvješća RH Odboru za prava djeteta UN-a
Zaključci Odbora za prava djeteta UN-a i preporuke Hrvatskoj 2004.
Prvo izvješće na temelju članka 8. stavka 1. Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta