Izbornik

Sudjelovanje građana u procesu planiranja Državnog proračuna

Pravobranitelj za djecu, u cilju podupiranja načela transparentnosti, a kako bi se stvorili preduvjeti za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga, odnosno upravljanje javnim resursima, te temeljem uputa Ministarstva financija Republike Hrvatske, treba zainteresiranoj javnosti omogućiti aktivnije sudjelovanje u procesu izrade državnog proračuna.

U tu svrhu Pravobranitelj za djecu  je, kao proračunski korisnik, osigurao građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti mogućnost dostave komentara, preporuka i prijedloga na usvojeni financijski plan putem Obrasca za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika.

Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika dostavlja se elektroničkim putem na e-adresu: info@dijete.hr.

Sve zaprimljene komentare, preporuke i prijedloge razmotrit će Pravobranitelj za djecu pri izradi sljedećeg financijskog plana.

Obrazac  za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 2025.-2027.