Izbornik

Pritužba zbog povrede prava djeteta

Prijave se mogu podnijeti usmeno, telefonom ili osobno te u pisanom obliku:

  • poštom, na adresu: Pravobraniteljica za djecu, Teslina 10, 10000 Zagreb
  • na faks broj: + 385 1 4921 277
  • na e-mail: info@dijete.hr
  • posebni e-mail samo za djecu: mojglas@dijete.hr

Osnovni podaci

U prijavi je potrebno navesti:

– vaše ime, prezime i adresu
– ime, prezime, dob i adresu djeteta
– naziv tijela na koje se odnosi pritužba
– opis problema – navesti u čemu se sastoji povreda prava djeteta
– priložiti kopije akata donesenih u postupku i ostalih dokumenata.

Preuzmite obrazac pritužbe zbog povrede prava djeteta.