Izbornik

Dokumenti

DOMAĆI PROPISI

 

Zakon o Pravobranitelju za djecu

  Nacionalni planovi, strategije i programi

   Protokoli postupanja u zaštiti djece

    Etički kodeksi

    Icon

    Kodeks časti hrvatskih novinara 165.19 KB 177 downloads

    ...

      

     MEĐUNARODNI DOKUMENTI

      

     Konvencije i protokoli UN-a i VE

     Opći komentari Odbora za prava djeteta UN-a

      Ostali europski dokumenti

      Icon

      Europska socijalna povelja 270.84 KB 230 downloads

      ...

       ENOC - Europska mreža pravobranitelja za djecu

       CRONSEE - Mreža pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe

        Praksa Europskog suda za ljudska prava