Izbornik

Baza podataka o počiniteljima spolnih delikata na štetu djece

Baza podataka o počiniteljima spolnih delikata na štetu djece
Baza podataka o počiniteljima spolnih delikata na štetu djece

Version
Preuzimanje 97
Total Views 88
Stock
File Size 589.32 KB
File Type pdf
Create Date 25/02/2017
Last Updated 25/02/2017
Preuzimanje

Registar počinitelja spolnog nasilja prema djeci, odnosno baza podataka o počiniteljima spolnih delikata čije su žrtve djeca, već je poznata u mnogim zakonodavstvima, na različite načine, od Sjedinjenih Američkih Država, gdje je posve javna i dostupna svakoj zainteresiranoj osobi, do, primjerice, Nizozemske, gdje je dostupna stručnoj javnosti. Konačno, nakon prihvaćanja Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od spolnog zlostavljanja i spolnog iskorištavanja, prikupljanje i čuvanje podataka o počiniteljima takvih delikata postalo je međunarodnopravni standard i obveza zemalja koje Konvenciju ratificiraju. Republika Hrvatska potpisnica je ove Konvencije te se nadamo da će ona uskoro biti i ratificirana, a time postati dijelom unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.