Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

Djeca sTURPravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić obilježila je Međunarodni dan osoba s invaliditetom nizom aktivnosti u Čakovcu. Na poziv Društva Naša djeca Čakovec i Međimurske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (MURID), sudjelovala je 1. prosinca 2014. na javnoj tribini “Prava djece s teškoćama u razvoju“ te je posjetila odgojno-obrazovne i zdravstvene ustanove za djecu.

 

Na tribini o zaštiti prava djece s teškoćama u razvoju sudjelovali su predstavnici Grada Čakovca, Međimurske županije, odgojno-obrazovnih institucija, institucija socijalne i zdravstvene skrbi, predstavnici udruga osoba s invaliditetom i udruga koje rade s djecom te roditelji djece s teškoćama u razvoju. U uvodnom dijelu tribine savjetnica pravobraniteljice Ivona Salaj predstavila je iskustva Ureda pravobraniteljice za djecu u području zaštite prava djece s teškoćama u razvoju na obrazovanje.

Tijekom boravka u Čakovcu pravobraniteljica je posjetila i Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec te Županijsku bolnicu Čakovec. Tom prilikom sastala se i s pročelnikom Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove Grada Čakovca Davidom Vugrincem.