Izbornik

Baza podataka o počiniteljima spolnih delikata na štetu djece

Baza podataka o počiniteljima spolnih delikata na štetu djece
  • Version
  • Preuzimanje 153
  • File Size 589.32 KB
  • File Count 1
  • Create Date 25/02/2017
  • Last Updated 25/02/2017

Baza podataka o počiniteljima spolnih delikata na štetu djece

Registar počinitelja spolnog nasilja prema djeci, odnosno baza podataka o počiniteljima spolnih delikata čije su žrtve djeca, već je poznata u mnogim zakonodavstvima, na različite načine, od Sjedinjenih Američkih Država, gdje je posve javna i dostupna svakoj zainteresiranoj osobi, do, primjerice, Nizozemske, gdje je dostupna stručnoj javnosti. Konačno, nakon prihvaćanja Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od spolnog zlostavljanja i spolnog iskorištavanja, prikupljanje i čuvanje podataka o počiniteljima takvih delikata postalo je međunarodnopravni standard i obveza zemalja koje Konvenciju ratificiraju. Republika Hrvatska potpisnica je ove Konvencije te se nadamo da će ona uskoro biti i ratificirana, a time postati dijelom unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.