Izbornik

Odbor za prava djeteta UN-a

Icon

Preporuke Odbora za prava djeteta Hrvatskoj - infografika

Icon

Zaključci i preporuke UN-ovog Odbora za prava djeteta Hrvatskoj 2014.

Icon

Alternativni izvještaj Odboru za prava djeteta UN-a

Mišljenja i preporuke nezavisne institucije Pravobranitelja za djecu i osvrt na 3. i 4. periodično izvješće Republike Hrvatske.

Icon

Treće i četvrto izvješće RH Odboru za prava djeteta UN-a

Icon

Drugo izvješće RH Odboru za prava djeteta UN-a

Icon

Dopuna drugog izvješća RH Odboru za prava djeteta UN-a

Icon

Zaključci Odbora za prava djeteta UN-a i preporuke Hrvatskoj 2004.

Icon

Prvo izvješće na temelju članka 8. stavka 1. Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta