Izbornik

Odbor za prava djeteta UN-a

Icon
Preporuke Odbora za prava djeteta Hrvatskoj - infografika
Icon
Zaključci i preporuke UN-ovog Odbora za prava djeteta Hrvatskoj 2014.
Icon
Alternativni izvještaj Odboru za prava djeteta UN-a

Mišljenja i preporuke nezavisne institucije Pravobranitelja za djecu i osvrt na 3. i 4. periodično izvješće Republike Hrvatske.

Icon
Treće i četvrto izvješće RH Odboru za prava djeteta UN-a
Icon
Drugo izvješće RH Odboru za prava djeteta UN-a
Icon
Dopuna drugog izvješća RH Odboru za prava djeteta UN-a
Icon
Zaključci Odbora za prava djeteta UN-a i preporuke Hrvatskoj 2004.
Icon
Prvo izvješće na temelju članka 8. stavka 1. Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta