Pravobranitelj za djecu

Održana Konferencija udomitelja djece

Održana Konferencija udomitelja djece

U Zagrebu je 2009. godine održana 4. konferencija udomitelja djece Republike Hrvatske, koja je ostvarena u sklopu projekta “Za kvalitetno udomiteljstvo djece”. Tema konferencije bila je “Privrženost”, o čemu su izlagali...

Više

Kongres “Zaštita zdravlja djece i mladih”

Kongres “Zaštita zdravlja djece i mladih”

U Opatiji je od 3. do 7. lipnja 2009. održan II. hrvatski kongres primijenjene psihologije s temom “Zaštita zdravlja djece i mladih”. Svrha kongresa je upozoriti na potrebu veće stručne posvećenosti i društvenog angažmana u vezi sa...

Više

Platforma o dječjim pravima Vijeća Europe

Platforma o dječjim pravima Vijeća Europe

U Strasbourgu je 2. i 3. lipnja održana Konferencija o Platformi o dječjim pravima Vijeća Europe, koja predstavlja mrežu predstavnika vlada zemalja članica Vijeća Europe, nevladinih udruga, pravobranitelja, međunarodnih organizacija i...

Više