Izbornik
Podrška obrazovnoj integraciji djece migranata

Pučko otvoreno učilište Korak po korak izradilo je sa suradnicima web platformu pod nazivom Članak 28, kao podršku nastojanjima za uključivanjem djece migranata u Hrvatskoj u odgoj i obrazovanje, u skladu s navedenim člankom 28. Konvencije o pravima djeteta. Riječ je o članku koji izričito navodi odgovornosti države za ostvarivanje prava na odgoj i obrazovanje svakome djetetu.

POU Korak po korak ističe da je web platforma Članak 28 nastala s ciljem izgradnje fleksibilnog obrazovnog sustava spremnog za uključivanje svakog djeteta tražitelja međunarodne zaštite ili azilanta u najkraćem roku, u skladu sa zakonskim okvirima Republike Hrvatske. Drugi, jednako važan cilj, je osnažiti škole i dječje vrtiće, koji su uključili ili će uskoro uključiti djecu migrante, da odgovore na nove obrazovne potrebe u najboljem interesu djece i uz trajni razvoj vlastitih kapaciteta.

Web platforma je kreirana u sklopu programa “Izgradnja lokalnih i nacionalnih kapaciteta za obrazovnu integraciju djece migranata” koji je POU Korak po korak provodio u partnerstvu s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku. Namijenjena je odgojiteljima, učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima odgojno-obrazovnih ustanova te svima ostalima koji rade ili će raditi s djecom migrantima i izbjeglicama.

Na platformi su dostupne brošure za roditelje, informacije za odgojno-obrazovno osoblje, priručnici za odgojitelje i učitelje, stručni praktični savjeti za komunikaciju s djecom i roditeljima koji ne govore hrvatski, savjeti o tome kako pripremiti djecu u vrtiću i školi za prihvat djece migranata i izbjeglica i drugi materijali. Prikazani su i primjeri dobre prakse u nekim hrvatskim dječjim vrtićima i školama. Također su ponuđeni domaći i međunarodni propisi koji čine pravni okvir za prihvat i integraciju djece migranata u obrazovni sustav, odnosno zaštitu njihovih prava i interesa. Na stranici se mogu naći i kontakti institucija i udruga koje su aktivne u ovom području te drugi važni podaci.

Web platformu Članak 28 potražite na poveznici http://28.korakpokorak.hr/. (Foto: Članak 28)