Izbornik

Podrška obrazovnoj integraciji djece migranata

Podrška obrazovnoj integraciji djece migranata

Pučko otvoreno učilište Korak po korak izradilo je sa suradnicima web platformu pod nazivom Članak 28, kao podršku nastojanjima za uključivanjem djece migranata u Hrvatskoj u odgoj i obrazovanje, u skladu s navedenim člankom 28. Konvencije o pravima djeteta. Riječ je o članku koji izričito navodi odgovornosti države za ostvarivanje prava na odgoj i obrazovanje svakome djetetu.

POU Korak po korak ističe da je web platforma Članak 28 nastala s ciljem izgradnje fleksibilnog obrazovnog sustava spremnog za uključivanje svakog djeteta tražitelja međunarodne zaštite ili azilanta u najkraćem roku, u skladu sa zakonskim okvirima Republike Hrvatske. Drugi, jednako važan cilj, je osnažiti škole i dječje vrtiće, koji su uključili ili će uskoro uključiti djecu migrante, da odgovore na nove obrazovne potrebe u najboljem interesu djece i uz trajni razvoj vlastitih kapaciteta.

Web platforma je kreirana u sklopu programa “Izgradnja lokalnih i nacionalnih kapaciteta za obrazovnu integraciju djece migranata” koji je POU Korak po korak provodio u partnerstvu s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku. Namijenjena je odgojiteljima, učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima odgojno-obrazovnih ustanova te svima ostalima koji rade ili će raditi s djecom migrantima i izbjeglicama.

Na platformi su dostupne brošure za roditelje, informacije za odgojno-obrazovno osoblje, priručnici za odgojitelje i učitelje, stručni praktični savjeti za komunikaciju s djecom i roditeljima koji ne govore hrvatski, savjeti o tome kako pripremiti djecu u vrtiću i školi za prihvat djece migranata i izbjeglica i drugi materijali. Prikazani su i primjeri dobre prakse u nekim hrvatskim dječjim vrtićima i školama. Također su ponuđeni domaći i međunarodni propisi koji čine pravni okvir za prihvat i integraciju djece migranata u obrazovni sustav, odnosno zaštitu njihovih prava i interesa. Na stranici se mogu naći i kontakti institucija i udruga koje su aktivne u ovom području te drugi važni podaci.

Web platformu Članak 28 potražite na poveznici http://28.korakpokorak.hr/. (Foto: Članak 28)