Izbornik

Apel pravobraniteljice za djecu: Zaštitimo privatnost djece u objavama podataka o broju zaraženih

Apel pravobraniteljice za djecu: Zaštitimo privatnost djece u objavama podataka o broju zaraženih

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević u svojoj je novoj preporuci pozvala sve stožere civilne zaštite, zatim zdravstvene i odgojno-obrazovne radnike, te predstavnike medija, da u svim svojim objavama i javnim istupima vode računa o zaštiti privatnosti i dostojanstva djece.

Od samog izbijanja epidemije COVID-19 vrlo važno bilo je pravovremeno i stručno izvještavanje javnosti o novoj zaraznoj bolesti, u čemu osobito aktivnu i odgovornu ulogu imaju stožeri civilne zaštite i mediji. U razdoblju zdravstvene krize nužno je osigurati dostupnost pouzdanih, stručnih i provjerenih informacija epidemiologa i drugih stručnjaka, kako bi se spriječilo širenje panike te podigla svjesnost o važnosti i načinima zaštite vlastitoga zdravlja i zdravlja drugih te osobito zdravlja djece.

U takvim okolnostima od medija se očekuje da se pridržavaju najviših profesionalnih standarda te da u svojem postupanju uvijek daju prednost zaštiti najboljeg interesa djece. S tim ciljem pravobraniteljica za djecu je, u ožujku ove godine, javno pozvala novinare i urednike da u izvještavanju uvijek poštuju privatnost djece, da ne iznose pojedinosti o obiteljima i djeci oboljelih te da ne otkrivaju podatke na temelju kojih bi se u javnosti moglo prepoznati djecu koja su bila u kontaktu sa zaraženima.

Osim od medija, isto takva profesionalnost i briga o dobrobiti i privatnosti djece zahtijeva se od svih drugih osoba koje su u prilici izvještavati javnost o pojavi i broju osoba zaraženih koronavirusom. Stoga je iznimno važno da svi koji daju informacije medijima: članovi stožera civilne zaštite, zdravstveni djelatnici, ravnatelji odgojno-obrazovnih ustanova i drugi pritom vode računa o zaštiti najboljeg interesa djece.

U većini slučajeva to je izvještavanje uglavnom korektno u pogledu zaštite djece, ali povremeno u objavama u medijima i na mrežnim stranicama pojedinih stožera nailazimo na informacije koje mogu narušiti dobrobit djece, a nisu od javnog interesa. Primjerice, izjava da je ustanovljena zaraza kod jednog učenika 2. razreda jedne gimnazije u Zagrebu pa je samoizolacija određena za 25 učenika njegova razreda, pri čemu je navedeno o kojoj je gimnaziji riječ. Zatim, objava da je zbog zaraženog učenika 8. razreda jedne (imenovane) osnovne škole u Čakovcu cijeli razred morao u izolaciju, a zaraženo je i dvoje učenika petog razreda. Takve i slične objave koje navode više detalja o razredima i školama u kojima je potvrđeno da je neko dijete pozitivno na koronavirus, mogu nanijeti dodatne neugodnosti spomenutoj djeci, odnosno cijelim razredima.

Roditelji i drugi građani u nekim nas slučajevima obavještavaju o doživljenim neugodnostima i stigmatizaciji zbog toga što su određeni dječji vrtić ili škola, u objavama stožera CZ na webu ili Facebooku te u nekim medijima, istaknuti kao mjesta na kojima se pojavila zaraza. To osobito pogađa manje sredine u kojima se ljudi većinom poznaju pa je lako identificirati djecu koja su u izolaciji/samoizolaciji. U manjem mjestu koje ima nekoliko tisuća stanovnika i samo jednu osnovnu školu ili vrtić, javna objava podatka da se u toj ustanovi pojavio virus također može narušiti prava djece.

U svakom slučaju pojave virusa u odgojno-obrazovnoj ustanovi važno je da ustanova žurno reagira i obavijesti roditelje i djecu, ali ne putem javnih medija, te da ih uputi u nužne mjere zaštite zdravlja i pruži im podršku. Najčešće nije u najboljem interesu djece da ravnatelji odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se pojavio virus o tome daju izjave u medijima, a pogotovo ne bi trebali davati informacije o tome u kojem razredu se nalazi zaraženi učenik.

Nažalost, bilo je i slučajeva u kojima su mediji posredno otkrili identitet djeteta koje je u izolaciji/samoizolaciji, otkrivši identitet roditelja, pa ih još javno prozivali zbog navodnog kršenja mjere samoizolacije.

Iako stožeri civilne zaštite nerijetko pozivaju na razumijevanje prema osobama koje su zaražene ili su u samoizolaciji, pozivajući da ih se ne stigmatizira, događa se da i u njihovim objavama promaknu neke nesenzibilizirane formulacije. U priopćenjima stožera i medijskim napisima djeci mogu nanijeti štetu i formulacije koje ističu da je samoizolacija određena cijelom razredu zbog jednog učenika ili da su u jednoj županiji maske ponovno obvezne jer se jedna učenica zarazila na svadbi. Takvi napisi, i bez imenovanja, izlažu spomenutu djecu dodatnome pritisku, te se ona mogu osjećati okrivljenom i osramoćenom u svojoj sredini.

Nažalost, doznajemo i da su u nekim sredinama iznesene informacije o zdravstvenom stanju pojedinih učenika potaknule zadirkivanja pa i neke oblike psihičkog vršnjačkog nasilja, što je novi izazov za naše odgojno-obrazovne ustanove, koji se ne smije ignorirati.

Stoga je pravobraniteljica apelirala na sve stožere civilne zaštite, na zdravstvene i odgojno-obrazovne radnike, odnosno ravnatelje, te na predstavnike medija, da u svim svojim javnim istupima i objavama vode računa o zaštiti privatnosti i dostojanstva djece.

Pritom nije dovoljno samo prikriti djetetovo ime i prezime, već preporučujemo da se, radi izbjegavanja mogućih neugodnosti i nepotrebnog izlaganja djece stigmi, ne iznose pojedinosti koje bi mogle pridonijeti otkrivanju njihova identiteta. Obilježenim se može osjećati i cijeli razred koji je u samoizolaciji te preporučujemo da se ne objavljuju podaci o razredu ili odgojnoj skupini, te da se ne otkriva o kojoj je odgojno-obrazovnoj ustanovi riječ (osim iznimno, ako se procijeni da je to u javno-zdravstvenom interesu).

Djeca imaju pravo na svoj mir i privatnost i to svi moramo poštovati. Svi zajedno trebamo štititi zdravlje djece, ali i njihovu privatnost i dostojanstvo.

Pravobraniteljica je preporučila Nacionalnom stožeru civilne zaštite da o njezinom apelu i preporukama obavijesti stožere civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Preporučila je i Ministarstvu znanosti i obrazovanja da s istim preporukama upozna ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova i da im, prema potrebi, pruži podršku u nošenju s pitanjima zaštite privatnosti i dostojanstva djece u kontekstu epidemije COVID-19.

Isti apel i preporuke uputila je i Hrvatskom novinarskom društvu, predloživši da se objave na HND-ovoj web stranici kako bi bile dostupne svim novinarima.