Izbornik

EUROCHILD-ova konferencija “Gradimo bolju Europu s djecom: Pridružite nam se!”

EUROCHILD-ova konferencija “Gradimo bolju Europu s djecom: Pridružite nam se!”

Više od tristo vodećih stručnjaka iz područja dječjih prava, predstavnika udruga, kreatora javnih politika te djece i mladih iz 39 europskih država boravilo je od 29. do 31. listopada 2018. u Opatiji na konferenciji međunarodne organizacije EUROCHILD, pod nazivom “Gradimo bolju Europu s djecom: Pridružite nam se!” (Building a better Europe with children: All Aboard!). Domaćini konferencije bili su Društvo Naša djeca Opatija i Grad Opatija – Grad prijatelj djece. Tema konferencije bila je aktivno sudjelovanje djece u donošenju javnih politika na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Uključivanjem djece i mladih u planiranje, pripremu i održavanje konferencije, i sama je konferencija bila primjer participacije djece. Djeca su osmislila i moto konferencije koji glasi: “Računamo na vas, a vi na nas?”

Na konferenciji je sudjelovala pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević s trima predstavnicama svoje Mreže mladih savjetnika: Reom Turčinović, Martinom Vidović i Lenom Katarinom Hrvatin te s odraslim savjetnicama Danijelom Žagar i voditeljicom MMS-ovoga tima Davorkom Osmak Franjić.

Nakon svečanih i motivacijskih izlaganja o tome kako djeca mogu biti aktivni zagovaratelji i utjecati na poboljšanje javnih odluka, u sklopu konferencije organizirane su radionice na kojima su praktičari, kreatori politika, istraživači i djeca mogli razmijeniti iskustva. Na ovim su radionicama aktivno sudjelovale savjetnice pravobraniteljice za djecu i predstavnice Mreže mladih savjetnika.

U sklopu studijskih posjeta gosti iz Europe posjetili su Društvo Naša djeca Opatija, 14. Susrete Dječjih vijeća, Dječje gradsko vijeće i Savjet mladih Grada Opatije, Općinu Lovran koja također nosi naslov prijatelja djece, Centar za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Dječji dom Ivana Brlić Mažuranić u Lovranu, Područnu školu Veprinac Osnovne škole R. K. Jeretova Opatija, Područnu školu Mošćenička Draga OŠ Viktora Cara Emina Lovran, udrugu Tera i Udrugu za mišićnu distrofiju Primorko-goranske županije.

Savjetnice pravobraniteljice za djecu i predstavnice Mreže mladih savjetnika ovom su prilikom posjetile Dječje gradsko vijeće Opatije, na kojem su predstavljene mnogobrojne aktivnosti i angažman Grada Opatije za svoje najmlađe građane i aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća, koje predstavlja dobar primjer sudjelovanja djece na razini Hrvatske.

Posljednjeg dana konferencije održana je Živa knjižnica (Human library), na kojoj su voditelji radionica predstavili svoja iskustva i aktivnosti o temi dječje participacije. “Živa knjiga” na ovom djelu konferencije bila je i pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević, koja je predstavila rad Pravobranitelja za djecu, a naročito aktivnosti Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu.

Na završnom dijelu konferencije, na poziv generalne tajnice Eurochilda, savjetnica pravobraniteljica Danijela Žagar predstavila je kako pravobraniteljica za djecu ukazuje na važnost participacije djece i potiče Vladu da se ovoj temi posveti više pažnje i resursa, kao i njezin izravni rad  s djecom i  rad s Mrežom mladih savjetnika.

Na zatvaranju konferencije predstavljene su i preporuke djece i mladih upućene kreatorima javnih politika, koje glase:

  1. Svaka vlada u Europi trebala bi uvesti edukaciju o dječjem pravu na sudjelovanje kao obvezan dio kurikuluma svake škole;
  2. Svaka vlada u Europi trebala bi implementirati strategiju inkluzivne participacije, za SVU djecu, koja obvezuje lokalne, regionalne i nacionalne kratore javnih politika da uzmu u obzir dječja stajališta;
  3. Svaka vlada u Europi trebala bi biti obvezna pružiti dokaz o utjecaju djece u sastavljanju programa te sudjelovanju u donošenju odluka i njihovoj provedbi.

Uz odrasle počasne uzvanike i stručnjake, na otvaranju konferencije i na završnom dijelu konferencije sudjelovali su i mladi zagovaratelji dječjih prava nominirani za međunarodnu nagradu Children’s Peace Prize 2017. Tymon iz Poljske i Fahima iz Nizozemske.

Svoje su zaključke i poruke odraslima prezentirali i predstavnici 14. Susreta Dječjih vijeća Hrvatske, koji se u Opatiji odvijao paralelno uz Eurochild konferenciju. Oni su poručili kako odrasli trebaju prihvaćati djecu kao ravnopravne partnere u procesu donošenja odluka na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, senzibilizirati medije za prepoznavanje važnosti prava djece te kako djeca trebaju slušati odrasle, a odrasli trebaju čuti i slušati djecu jer samo uz suradnju i zajednički trud možemo osigurati da se čuju glasovi djece.

Posebna zahvala upućena je članovima Savjetodavne grupu mladih Eurochilda koja uključuje 10 mladih savjetnika iz devet europskih zemalja, koji su sudjelovali u pripremi i radu konferencije te u donošenju preporuka. Društvo Naša djeca Opatija u Savjetodavnoj grupi ima svoja dva člana – Petru Deranju i Dominika Žigantea, dok je u Eurochildovom dječjem vijeću predstavnik Hrvatske član Dječjeg foruma DND-a Opatija Jan Austin Galić.

Više o konferenciji potražite na poveznicama Eurochilda i Društva Naša djeca Opatija.