Izbornik

Europska konferencija EAPAP-a o otuđenju djeteta od roditelja

Europska konferencija EAPAP-a o otuđenju djeteta od roditelja

U organizaciji Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba od 16. do 18. rujna 2020. održana je Treća europska konferencija s međunarodnim sudjelovanjem EAPAP-a (Europske asocijacije praktičara otuđenja od roditelja, engl. European Association of Parental Alienation Practitioners) pod nazivom “Separacija roditelja, otuđenje i oporavak djeteta: Razvoj standarda dobre prakse”.

Tema ovogodišnje konferencije je promocija novih kliničkih spoznaja i teorijskih pristupa radu s djecom koju njihovi roditelji, nakon razvoda ili prekida izvanbračne zajednice, nastoje otuđiti od drugog roditelja. Cilj konferencije je razmjena znanja i spoznaja stručnjaka o postupanju u ovakvim slučajevima u cijelom sustavu zaštite djece, kao i razmjena znanja o najboljim oblicima terapijskog rada s djecom i obiteljima, međunarodno ujednačavanje smjernica za rad, postizanje uvažavanja i prepoznavanja problema otuđenja od strane pravosuđa te pravovremeno povezivanje i komunikacija svih stručnjaka u sustavu, budući da je to preduvjet za intervenciju u svrhu zaštite zlostavljanog djeteta.

Konferencija je održana u obliku webinara u kojem je sudjelovalo 18 inozemnih i 14 domaćih predavača, a prijavljeno je više od 400 sudionika iz cijelog svijeta. Sudionici konferencije u zaključcima su istaknuli kako ona predstavlja početak reforme ujednačavanja najbolje prakse u postupanju u slučajevima otuđenja.

Ured pravobraniteljice za djecu već dugi niz godina upozorava na problem izloženosti djeteta manipulativnom ponašanju roditelja u slučajevima razvoda braka ili prekida zajednice života roditelja, kojemu je cilj potpuno otuđenje djeteta od drugog roditelja, što predstavlja oblik emocionalnog nasilja nad djetetom. O toj problematici pravobraniteljica redovito izvještava u svojim godišnjim izvješćima o radu koje podnosi Hrvatskome saboru, kao i u svojim javnim istupima te u medijima.

Iako je riječ o problemu koji je prepoznat od strane stručnjaka i opisan u literaturi, smatramo kako u praksi izostaje djelotvorna reakcija pravosuđa i centara za socijalnu skrb koja bi rezultirala boljom zaštitom djeteta od izloženosti ugrožavajućem ponašanju roditelja-otuđitelja te zaštiti djetetovog najboljeg interesa u okolnostima najčešće visoko-konfliktnog prekida zajednice života  djetetovih roditelja.

Konferenciju su pratile i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević te njezina savjetnica Davorka Osmak Franjić. Detaljnije informacije o konferenciji možete naći na https://www.poliklinika-djeca.hr/.