Izbornik

Istraživanje o participaciji djece u sustavu odgoja i obrazovanja – fokus grupe u Rijeci

U sklopu istraživanja pravobraniteljice za djecu pod nazivom “Participacija djece u sustavu odgoja i obrazovanja” u riječkom uredu pravobraniteljice 20. listopada 2017. održane su fokus grupe na kojima su sudjelovali učenici i zaposlenici triju osnovnih i dviju srednjih škola s područja Primorsko-goranske županije. Rad u fokus grupama vodile su i moderirale doc. dr. sc. Ivana Jeđud Borić, doc. dr. sc. Anja Mirosavljević i socijalna pedagoginja Andrea Ćosić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te savjetnica pravobraniteljice za djecu psihologinja Davorka Osmak Franjić. U razgovorima je sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice za djecu iz riječkoga ureda Danijela Žagar.

Spomenuto istraživanje pravobraniteljice odvija se tijekom 2017. i 2018. godine pod vodstvom doc. dr. sc. Ivane Jeđud Borić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i uz sudjelovanje uglednih stručnjakinja u području participacije djece. Svrha istraživanje je upoznati se s ostvarivanjem prava sudjelovanja učenika u osnovnim i srednjim školama, odnosno s doživljajem toga sudjelovanja, kako iz perspektive učenika, tako i nastavnika i stručnih suradnika. Predstavljanje rezultata istraživanja planirano je u studenome 2018. godini, u sklopu obilježavanja 15 godina postojanja institucije Pravobranitelja za djecu.