Izbornik

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „SKRB2023“ – Razvoj usluga za djecu i mlade s problemima u ponašanju i njihove obitelji

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „SKRB2023“ – Razvoj usluga za djecu i mlade s problemima u ponašanju i njihove obitelji

U organizaciji Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ministarstva pravosuđa i uprave, uz podršku Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta te Centra za pružanje usluga u zajednici (CPUZ) Zagorje i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, u Tuheljskim toplicama je 23. i 24. ožujka 2023. održana Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „SKRB2023“ – Razvoj usluga za djecu i mlade s problemima u ponašanju (PUP) i njihove obitelji. Konferencija je jedna od predviđenih aktivnosti dvogodišnjeg Programa ISKORAK usmjerenog unaprjeđivanju procjene i intervencija za djecu i mlade s PUP-om u sustavu socijalne skrbi i pravosuđa koji se u suradnji više dionika provodi od 2020.

Konferencija je bila namijenjena donositeljima odluka i stručnjacima iz ustanova u sustavu socijalne skrbi i pravosuđa, organizacijama civilnog društva, predstavnicima tijela državne uprave, predstavnicima akademske zajednice te drugim zainteresiranim dionicima. Poštujući ostvarivanje participativnih prava djece u sustavu socijalne skrbi i pravosuđa, na konferenciji su sudjelovala i djeca koja se nalaze u različitim oblicima skrbi (centrima za pružanje usluga u zajednici, odgojnim ustanovama, odgojnom zavodu).

Ključne teme konferencije odnosile su se na procese transformacije sustava skrbi i tretmana za djecu i mlade s PUP-om s fokusom na razvoj novih usluga, te na mentalno zdravlje djece i mladih s PUP-om.

Više izlagača prikazalo je svoju stručnu i znanstvenu perspektivu u pristupu navedenoj problematici. Izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i voditeljica programa ISKORAK Ivana Borić prikazala je rezultate istraživanja koje je provedeno u okviru programa „Stanje i potrebe odgojih ustanova u RH“.  Regionalni savjetnik za zaštitu djece UNICEF-a Aaron Greenberg govorio je o uslugama skrbi i zaštite u naprednim sustavima zaštite djece, a redovni profesor na Pedagoškoj fakulteti Univerze na Primorskem u Sloveniji Mitja Krajnčan prisutne je upoznao s procesom transformacije odgojnih ustanova u Sloveniji. Ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce Nikica Sečen govorio je o transformaciji i uslugama u ustanovi u kojoj radi. Voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak prikazao je usluge za djecu i mlade u okviru udruge, a ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Zagorje Tamara Kotarski prikazala je razvoj usluga za djecu i mlade u procesu transformacije svoje ustanove. Psihijatar s užom specijalizacijom iz dječje adolescentne psihijatrije i voditelj Poliklinike za djecu i adolescente u Popovači Domagoj Štimac održao je izlaganje „Izazovi u tretmanu djece i mladih s teškoćama u ponašanju-gdje smo sada“. Savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović održala je izlaganje „Prava djece s PUP-om u domovima-perspektiva pravobraniteljice za djecu“.

Drugi dan skupa, voditeljica programa za praćenje prava djece i evaluacije u Uredu UNICEF-a za Hrvatsku Marijana Šalinović održala je izlaganje o praćenju i evaluaciji relevantnih politika i programa kao preduvjetu za unaprjeđenje intervencija za djecu i mlade. Djelatnik Dijagnostičkog centra i Organiziranog stanovanja za djevojke u Švicarskoj Fredi Kuffer upoznao je prisutne s načinom rada i programima u svojoj ustanovi, a voditeljica Udruge Breza iz Osijeka Suzana Vargović izlagala je o evaluaciji rada organiziranog stanovanja za djevojke s PUP-om u svojoj udruzi. Direktorica udruge Stichting Kinderperspectief iz Nizozemske Martine Tobe prisutne je upoznala s primjerom dobre prakse, radom Vijeća korisnika mladih u alternativnoj skrbi u udruzi u kojoj radi.

Za vrijeme održavanja aktivnosti za stručnjake, istovremeno se odvijao i rad sa 44 djece iz odgojnih ustanova i odgojnog zavoda, a rad su vodile i koordinirale asistentica na Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Andrea Ćosić, voditeljica projekta Kinderperspektif Ljiljana Ban i savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak Franjić.

Tijekom dvodnevnog rada održane su i dvije panel rasprave u kojima su sudjelovali stručnjaci iz svih sustava. Savjetnice pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović i Davorka Osmak Franjić sudjelovale su u završnom panelu o kvaliteti skrbi i smjernicama za budućnost, u kojem je aktivan i vrijedan doprinos dalo troje predstavnika djece i mladih.