Izbornik

Obilazak Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave

Obilazak Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave

Savjetnica pravobraniteljice za djecu Nina Ćurčić posjetila je 28. ožujka 2023. Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave (CPUZ). Temeljem zajedničkih aktivnosti našeg Ureda i UNHCR-a, u posjeti Centra sudjelovala je i predstavnica UNHCR-a Mirjana Vergaš. CPUZ je ustanova socijalne skrbi za djecu s problemima u ponašanju koja je ujedno i jedna od dvije kontakt točke za prihvat djece bez pratnje.

Tijekom obilaska savjetnica pravobraniteljice za djecu i predstavnica UNHCR-a razgovarale su s ravnateljem CPUZ-a Božom Vrkljanom i djelatnicom Gordanom Babić, upoznale se s uslugama koje pruža Ustanova te obišle prihvatnu jedinicu za djecu bez pratnje. Centar Dugave je, i prije nego što je postao kontakt točka, dugi niz godina prihvaćao djecu bez pratnje, koja dolaze ponajviše iz zemalja Bliskog istoka. Prihvatna stanica Centra pruža socijalno zaštitnu intervenciju i djeci su osigurani smještaj, hrana, odjeća i obuća. Kod prijema djeca dobivaju letke na materinjem jeziku te im se pušta tonski zapis na jeziku koji razumiju kako bi znali gdje se nalaze i koja su im prava. Rad s djecom bez pratnje je sveobuhvatan i zahtjeva različite aktivnosti kako bi im se pružila zaštita i podrška u novoj sredini.