Izbornik

Održana 30. godišnja konferencija hrvatskih psihologa u Zagrebu

Održana 30. godišnja konferencija hrvatskih psihologa u Zagrebu

Psihologinje mr.sc. Maja Gabelica Šupljika, zamjenica pravobraniteljice za djecu i Davorka Osmak Franjić, savjetnica pravobraniteljice aktivno su sudjelovale na 30. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa koja je održana u Zagrebu od 8. do 11. studenoga 2023. pod nazivom Uloga i doprinos psihologije u održivoj zajednici. Na konferenciji su aktivno sudjelovali i mladi savjetnici pravobraniteljice za djecu Erna Curić i Mikula Pitarević.

Zamjenica pravobraniteljice M. Gabelica Šupljika sudjelovala je 10. studenoga 2023. na Okruglom stolu „Tamna strana medalje: obilježja, posljedice i prevencija nasilja u sportu mladih i Hrvatskoj.“ Sudionici ovog okruglog stola bili su i Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Martina Jeričević, Ministarstvo turizma i sporta, Morana Paliković Gruden, Hrvatski olimpijski odbor, Mario Baić, dekan Kineziološkog fakulteta Zagreb i Renata Barić, Kineziološki fakultet Zagreb. Voditeljica okruglog stola bila je Zrinka Greblo Jurakić s Odsjeka za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija. Na okruglom stolu predstavljeni su rezultati istraživanja o činiteljima koji doprinose psihosocijalnoj dobrobiti sportaša, kao i rezultati istraživanja o činiteljima povezanim s negativnim psihosocijalnim učincima sudjelovanja u sportskim aktivnostima. Sudionici okruglog stola govorili su o složenom odnosu nasilja i sporta te o metodama prevencije i suzbijanja nasilnog ponašanja u sportskim aktivnostima u kojima sudjeluju djeca i adolescenti.

Savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak Franjić sudjelovala je 9. studenoga 2023. na 1. Simpoziju Sekcije za ljudska prava i psihologiju Hrvatskog psihološkog društva koji je vodila Iva Žegura. Na Simpoziju je predstavila aktivnosti, djelokrug i način rada Ureda pravobraniteljice za djecu i zajednički rad Maje Gabelice Šupljika i Davorke Osmak Franjić pod nazivom Doprinos i utjecaj psihologa u području ljudskih prava iz perspektive zaposlenih u uredima pravobranitelja. Na ovom simpoziju izlaganja su održale i Iva Žegura, Klinika za psihijatriju Vrapče te Marlena Plavšić, Filozofski fakultet, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

 

(Slika preuzeta s: https://konferencija2023.psihologija.hr/hr/)