Izbornik

Okrugli stol o knjižnicama u zatvorskim ustanovama

Okrugli stol o knjižnicama u zatvorskim ustanovama

U prostorima Knjižnica Grada Zagreba – Gradske knjižnice na Starčevićevom trgu u Zagrebu, u  organizaciji Hrvatskoga knjižničarskoga društva,  27. rujna 2019. održan je Okrugli stol “Knjižnice u zatvorskim ustanovama kao partneri u rehabilitaciji i obrazovno-kulturnom životu zatvorenika”.

Okrugli stol okupio je stručnjake iz vladinih i nevladinih organizacija, psihologe, socijalne radnike, pravnike, socijalne pedagoge i knjižničare iz cijele Hrvatske s ciljem razmjene znanja, iskustava i ideja kako bi zajedno radili na podizanju razine pristupačnosti osobama koje su lišene slobode. Ljudska prava, pa tako i pravo na dostupnost informacija, zaštićena su odredbama mnogih međunarodnih dokumenata koje slijedi i Republika Hrvatska, kao članica je UN-a i EU.

Na zatvorske knjižnice utječu specifični zakoni, ali isto tako i međunarodni dokumenti, među kojima i Opća deklaracija o ljudskim pravima. Zatvorske knjižnice trebale bi slijediti model narodnih knjižnica, rečeno je, na Okruglom stolu. Istodobno trebaju osigurati sredstva za zatvorske programe obrazovanja i rehabilitacije, kao i druge zatvorske specifične zahtjeve, primjerice, formirati zbirke s pravnom literaturom. IFLA, UNESCO i Vijeće Europe odgovorno i aktivno se zalažu za suradnju pravosudnog sustava s narodnim knjižnicama u poticanju rada zatvorskih knjižnica.

Organizatori ovog okruglog stola  pokušali su ispitati  način na koji je sustav narodnih knjižnica proširio svoje usluge na uključivanje institucionaliziranih osoba (uključujući zatvorenike); istražiti međunarodnu literaturu i praksu (Norveške i Njemačke)  o suvremenom položaju zatvorskih knjižnica; prikupiti informacije o postojećim nacionalnim standardima/smjernicama o metodama postojećih pružanja usluga. Predstavnici Hrvatskog čitateljskog društva i Zatvora u Bjelovaru predstavili su projekt “Čitanje povezuje – program za roditelje zatvorenike i njihovu djecu”, koji se već treću godinu provodi u zatvorima i kaznionicama uz podršku Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav, jačajući tako roditeljsku ulogu zatvorenika.

Kao predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu, događaj je pratila savjetnica Ester Radmilo.