Izbornik

Okrugli stol o vladavini prava u Hrvatskoj i izazovima iz perspektive ljudskih prava

Okrugli stol o vladavini prava u Hrvatskoj i izazovima iz perspektive ljudskih prava

Kuća ljudskih prava organizirala je Okrugli stol “Vladavina prava u Hrvatskoj – izazovi i preporuke u području pravosuđa i drugim institucionalnim područjima iz perspektive ljudskih prava”, koji je održan 1. prosinca 2021. u online formatu. Na raspravi su kao panelisti sudjelovali stručnjaci koji su iznijeli svoju perspektivu vladavine prava u Hrvatskoj. Cilj skupa bio je poticanje javne rasprave o izazovima vezanim uz vladavinu prava, s fokusom na izazove u području pravosuđa i drugim područjima vezanim uz “checks and balances” iz perspektive ljudskih prava.

Moderatorica skupa bila je zamjenica pučke pravobraniteljice Tatjana Vlašić. Panelisti Jože Štrus iz Europske komisije – Opće uprave za pravosuđe i zaštitu potrošača i Jure Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave, iznijeli su osvrt na Izvješće Europske komisije o vladavini prava u Europskoj uniji za 2021. godinu. Nakon toga su pučka pravobraniteljica Tena Šimonović, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske Goran Selanec i pomoćnica zastupnice RH pred Europskim sudom za ljudska prava Lara Barberić, svaki sa svog stajališta, izložili temu vladavine prava i ljudskih prava te izazova i prepreka u Hrvatskoj.

Kao predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu Okrugli stol pratila je savjetnica Nina Ćurčić.