Izbornik

Okrugli stol ”Organizacija sustava zdravstvene zaštite djece i mladih u sportu”

Okrugli stol ”Organizacija sustava zdravstvene zaštite djece i mladih u sportu”

U prostorima Hrvatskog liječničkog zbora je 7. lipnja 2019., u okviru Simpozija nogometne medicine, održan Okrugli stol ”Organizacija sustava zdravstvene zaštite djece i mladih u sportu”. Skup su organizirali Hrvatsko društvo za sportsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, Zdravstveno veleučilište i Hrvatsko društvo nogometne medicine. Sportska medicina se, među ostalim, bavi i provođenjem preventivnih zdravstvenih pregleda sportaša i mjerama zaštite i unapređivanja tjelesnog i mentalnog zdravlja sportaša natjecatelja i rekreativaca.

Izlaganja na okruglom stolu održali su zamjenik državne tajnice Središnjeg državnog ureda za sport dr. sc. Krešimir Šamija, državni tajnik Ministarstva financija Zdravko Zrinušić, predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Antonija Križanić, predstavnica Ministarstva zdravstva dr. Ana Malenica te članovi Društva za sportsku medicinu prof. dr. sc. Vladimir Ivančev, dr. Tajana Rogina i dr. Ina Kardoš.

U raspravi je sudjelovala zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika. Podsjećajući na važnost zaštite prava djece koja se bave sportom, ona je podržala prijedlog organizatora da se zdravstveni pregledi djece-sportaša financiraju u potpunosti iz sustava obveznog zdravstvenog osiguranja, a ne iz proračuna jedinica lokalne/regionalne samouprave, budući da se te jedinice znatno razlikuju u svojoj ekonomskoj snazi pa se to odražava i na zaštitu zdravlja djece sportaša, ovisno o tome gdje žive. Također je podržala i uvođenje automatskih srčanih defibrilatora u svim objektima gdje se odvijaju sportski treninzi i natjecanja čija primjena je bila demonstrirana i na okruglom stolu. Napomenula je koliko je važno da je Vlada RH dan ranije proslijedila u saborsku proceduru Nacrt prijedloga nacionalnog programa sporta 2019.-2026., istaknuvši i važnost što skorijeg donošenja Zakona o sportu kojim će opsežnije i operativnije biti regulirana zaštita prava djece koja se bave sportom i sportskim aktivnostima. Naglasila je i da bi novi Zakon o sportu trebao predvidjeti reguliranje i nadzor nad radom udruga koje u širokom smislu ostvaruju programe dječjeg sporta i tjelesnih aktivnosti. Važno je i hitno donošenje Pravilnika o uvjetima za obavljanje zdravstvenih pregleda, vrsti i opsegu pregleda, načinu vođenja evidencije i medicinske dokumentacije sportaša te o rokovima u kojima se provode zdravstveni pregledi za učenike koji sudjeluju u natjecanjima školskih sportskih društva, istaknula je, upozorivši da je on trebao biti donesen još 2006. godine.

U vezi sa financiranjem pregleda djece koja se natječu ili se rekreativno bave sportom naglasila je kako bi novodoneseni model Dječjeg proračuna mogao pokazati koliko se izdvaja za ovaj važan segment dječjeg odrastanja koji se tiče zdravlja djece i poticanja zdravih stilova života. Preporučila je i osnivanje evidencije i mreže liječnika sportske medicine, ali i drugih liječnika poput pedijatara, školskih liječnika, obiteljskih liječnika, ortopeda, internista i drugih te je pozvala da se ne zaboravi briga o mentalnom zdravlju djece i mladih.

Podsjetimo da se Pravobranitelj za djecu kontinuirano bavi temom zaštite zdravlja djece koja se bave sportom od 2008. godine, kad je na tematskoj sjednici o pravima djece u sportu u Hrvatskome saboru pravobraniteljica predložila uspostavu jedinstvene evidencije o uključenosti djece u sportske aktivnosti s podacima o broju djece, terenima, vrsti aktivnosti, trenerima i registrom liječnika sportske medicine te je predložila uvođenje mjera za unapređivanje zdravstvene zaštite djece u području tjelesnih aktivnosti, s naglaskom na zaštiti mentalnoga zdravlja djece.

Sljedećih godina iz Ureda pravobraniteljice za djecu tadašnjem Ministarstvu za znanost, obrazovanje i sport upućivane su preporuke vezane uz donošenje Zakona o sportu i opće preporuke kojima se upozoravalo na iznimnu važnost unapređivanja zdravstvene skrbi o djeci u sportu. Preporučeno je da se odredi dob za početak bavljenja određenim sportom, da se uvede obveza upoznavanja djece i roditelja s mogućim štetnim posljedicama bavljenja pojedinim sportovima, da se propišu obvezni periodični pregledi zdravstvene sposobnosti djece, kako za aktivno tako i za rekreativno bavljenje sportom te da se obvezno vodi evidencija povreda djece pri bavljenju sportom, radi planiranja dugoročnih  mjera zaštite zdravlja djece.

Područje zaštite prava djece u sportu redovito se prati i u godišnjim izvješćima o radu pravobraniteljice za djecu.