Izbornik

Pravobranitelj za djecu

Predavanje studentima socijalnog rada

Predavanje studentima socijalnog rada

U sklopu kolegija Uvod u psihologiju, studentima prve godine Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak-Franjić održala je predavanja o dječjim pravima 3. i 4...

Više

Posjet Osnovnoj školi Zagvozd

Posjet Osnovnoj školi Zagvozd

U skladu s programom rada pravobraniteljice za djecu te planom posjeta školama u područjima od posebne državne skrbi, savjetnica pravobraniteljice Ana Babić 29. studenoga 2013. posjetila je Osnovnu školu Zagvozd u Zagvozdu. Uz matičnu školu, u...

Više