Izbornik

Položaj djece bez pratnje u sudskim postupcima

Položaj djece bez pratnje u sudskim postupcima

U organizaciji udruge ROSA i AIRE Centra iz Londona u Zagrebu je 24. i 25. studenoga 2016. održana međunarodna konferencija pod nazivom “Djeca bez pratnje: žrtve trgovanja ljudima i tražitelji azila u sudskim postupcima”. Okupljeni stručnjaci, predstavnici UNICEF-a, UNHCR-a, Ureda Vlade RH za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sudova i organizacija civilnog društva tijekom konferencije su razmjenjivali iskustva i primjere dobre prakse u pružanju zaštite djeci bez pratnje. Izlaganje je održala i pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić.

U svojem izlaganju pravobraniteljica se osvrnula na međunarodne obveze države te ukazala na probleme koje je uočila u funkcioniranju sustava zaštite djece bez pratnje, kao posebno ranjive kategorije djece. Govorila je o problemima s kojima se susreću stručnjaci odgovorni za pružanje zaštite djeci bez pratnje, o nedostatnim i neodgovarajućim smještajnim kapacitetima, nedovoljnom broju educiranih i posebno osposobljenih skrbnika te problemima vezano uz ostvarivanje prava na obrazovanje. Naglasila je važnost sustavnog pristupa rješavanju uočenih problema.