Izbornik

Pravobraniteljica posjetila CPUZ Lipik

Pravobraniteljica posjetila CPUZ Lipik

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i savjetnica pravobraniteljice, psihologinja Davorka Osmak Franjić posjetile su 7. svibnja 2021. Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik. Tijekom posjeta razgovarale su s ravnateljem Ivanom Pušćenikom, socijalnom radnicom Melanijom Svjetličić i psihologinjom Marijanom Čar Gunčić.

Obilasci mjesta na kojima djeca borave ili su u njima smještena dio su redovite aktivnosti Ureda pravobraniteljice za djecu, koje su tijekom trajanja epidemije Covid-19 u značajnoj mjeri bile prilagođene potrebi pridržavanja epidemioloških mjera zaštite. Stoga se i veći dio komunikacije s djecom odvijao na otvorenom, u dvorišnom prostoru.

Centar za pružanje usluga u zajednici (CPUZ) Lipik je ustanova socijalne skrbi koja kroz socijalne usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, savjetovanja i pomoći u kući zbrinjava djecu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te starije i druge osobe kojima je prijeko potrebna pomoć druge osobe.

U razgovoru s predstavnicima CPUZ-a Lipik pravobraniteljica je detaljnije upoznata o načinu rada, smještajnim kapacitetima, suradnji stručnog tima CPUZ-a sa stručnjacima u odgojno-obrazovnim i zdravstvenim ustanovama te centrima za socijalnu skrb, izazovima s kojima se suočavaju u brizi o djeci, osobito o djeci koja imaju probleme u ponašanju i mentalnom zdravlju, te o  projektima koje provode. Tijekom posjeta posebno je bilo govora o projektu “Novi dom” koji se provodi na temelju sporazuma potpisanog između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove EU-a, a koji je sufinanciran sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju EU-a. Opći cilj projekta je pridonijeti boljoj integraciji djece bez pratnje u život zajednice, osigurati ranu integraciju putem prihvata, smještaja, skrbničke i psihosocijalne podrške i podržati njihovo uključivanje u život lokalne zajednice. Pravobraniteljica je upoznata s dinamikom provedbe projekta.

Uz informacije dobivene u neposrednom kontaktu s predstavnicima CPUZ-a Lipik na sastanku i tijekom obilaska smještajnih kapaciteta CPUZ-a u njegovom sjedištu, pravobraniteljica je dobila i primjerak novina CPUZ-a Lipik “Lipko”, iz siječnja 2021., koje detaljno izvješćuju o svim sadržajima i aktivnostima u toj ustanovi. (Foto: http://centarzapruzanjeuslugauzajednicilipik.hr/)