Izbornik

Predavanje o dječjim pravima za studente psihologije

Predavanje o dječjim pravima za studente psihologije

Zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika održala je 19. prosinca  2018. predavanje o dječjim pravima na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavanje je održano za studente druge godine psihologije u okviru kolegija Uvod u razvojnu psihologiju. Takvo se predavanje, aktualizirano s novim podacima i informacijama, održava svake godine za novu generaciju studenata i dio je promocijskih aktivnosti Pravobraniteljstva za djecu. Budući da je zamjenica pravobraniteljice M. Gabelica Šupljika psihologinja je po struci, ona je ta predavanja osmislila na način da ujedno predstavljaju i osposobljavanje budućih psihologa za bavljenje dječjim pravima u njihovoj budućoj karijeri.

U predavanju pod naslovom “Dječja prava – muka ili izazov” upoznala je studente s Konvencijom o pravima djeteta, s radom pravobraniteljice za djecu i nekim podacima Ureda pravobraniteljice o ugroženosti dječjih prava u Hrvatskoj. Također je, kao i svake godine, govorila o pravima i potrebama djece čiji su roditelji u zatvoru, kako bi kroz specifične potrebe jedne posebno ranjive skupine djece ukazala na univerzalnost, nedjeljivost, međuovisnost i jednaku važnost dječjih prava te na važnost integrativnog pristupa svakom djetetu koje se nalazi u ranjivoj situaciji, kao što je, primjerice, dijete čiji je roditelj u sukobu sa zakonom.