Izbornik

Predavanje o dječjim pravima za studente Kineziološkog fakulteta

Predavanje o dječjim pravima za studente Kineziološkog fakulteta

Zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika i ove je godine, kao i mnogih prethodnih, održala predavanje studentima na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Gostujući na fakultetu 25. siječnja 2018. održala je predavanje i radionicu o pravima djece u tjelesnim aktivnostima i sportu, za studente treće godine studija u sklopu kolegija  Djeca u sportu.

Tom je prilikom predstavila instituciju Pravobranitelja za djecu te govorila o različitim povredama dječjih prava  u području tjelesnih aktivnosti i bavljenja sportom.

Studenti su se u radionici upoznali s nekim anonimiziranim slučajevima kršenja dječjih prava koji se odnose na neprimjerena ponašanja trenera, povrede na treninzima i uvjete u kojima djeca treniraju, a koji su često posve suprotni dječjim potrebama i njihovoj dobrobiti.