Izbornik

Predavanje “Prava djece u tjelesnim aktivnostima i sportu”

Predavanje “Prava djece u tjelesnim aktivnostima i sportu”

Na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika, kao vanjska suradnica fakulteta, 17. siječnja 2017. održala je predavanje i radionicu za studente treće i četvrte godine. Studenti pohađaju izborni predmet Djeca u sportu na Katedri za kineziološku psihologiju.
U predavanju pod naslovom “Prava djece u tjelesnim aktivnostima i sportu” studentima je predstavljena uloga Pravobranitelja za djecu i podaci vezani uz prijave ugrožavanja djece koja se bave sportom te su upoznati s inicijativama pravobraniteljice i preporukama za sustavna rješenja.

U praktičnom dijelu studenti su na anonimiziranim primjerima komentirali svoje viđenje dječjih prava, doživljaj o njihovoj zaštiti te se raspravljalo o postupanjima različitih institucija i državnih tijela. Rad na ovim pojedinačnim slučajevima bio je i prilika za prepoznavanje djetetovih potreba u pojedinom slučaju i na mogućnosti i obveze odraslih da reagiraju uvažavajući djetetovu dobrobit.

Studenti su pokazali velik interes za teme o ugrožavanju djetetovih prava i dobrobiti, kao i za obveze odraslih, posebice nastavnika tjelesnog odgoja i trenera, u zaštiti najboljih interesa djece.