Izbornik

Predstavljen program “Sigurni na internetu”

Predstavljen program “Sigurni na internetu”

 

Djeca.RacunaloUdruga Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku organizirala je 16. lipnja 2010. predstavljanje svog programa “Sigurni na internetu”, a tom je događaju nazočila i savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović.

Program je rezultat rada udruge koja od 2006. provodi aktivnosti i razvija edukativne programe za zaštitu djece od neprimjernih sadržaja na internetu. Osim prezentacije programa, djelatnici udruge upoznali su prisutne s dosadašnjim radom i planiranim aktivnostima. Provedene su aktivnosti informiranja i edukacije djece i njihovih roditelja u osječkim osnovnim školama o opasnostima na Internetu te obuka osnovnoškolaca za “Web detektive”, a postavljeni su i zaštitni serveri u osnovne škole u Osijeku.

Kreiran je i inovativni zaštitni softver na hrvatskom jeziku SINI, koji će od 28. lipnja 2010. biti dostupan na web stranicama udruge www.cnzd.org za besplatno preuzimanje svim zainteresiranim roditeljima. Udruga ima u planu osnovati podružnice u svim susjednim državama istog govornog područja i ponuditi kreirani program. U planu udruge je i članstvo u INHOPE-u, međunarodnom udruženju za davanje podrške u brzoj akciji na dojavu o nezakonitom sadržaju na Internetu. Također se planira nastaviti s edukacijom djece i roditelja o opasnostima Interneta, s posebnim naglaskom na štetnost socijalnih mreža u poticanju i širenju nasilja među djecom i mladima. Članovi udruge smatraju da se i socijalne mreže trebaju nadzirati u odnosu na štetne poruke i sadržaje, upravo zbog lošeg utjecaja na djecu.