Izbornik

Preporuka o zaštiti prava i interesa djece u vrijeme izbora

Preporuka o zaštiti prava i interesa djece u vrijeme izbora

Svaki put kad se u Republici Hrvatskoj održavaju izbori, bilo oni za Hrvatski sabor, predsjednički, lokalni ili izbori za hrvatske predstavnike u Europskom parlamentu, pravobraniteljica za djecu dobiva upite i pritužbe građana zbog aktivnosti pojedinih stranaka ili političara koji bi se mogli tumačiti kao neprimjereno iskorištavanje djece u političkoj promidžbi. Javnost je u više navrata tražila stajališta pravobraniteljice o ovim pitanjima, najčešće u vezi s korištenjem snimki djece u izbornim kampanjama. Stoga navodimo nekoliko općih preporuka nastalih na temelju našeg višegodišnjeg praćenja postupaka u političkom marketingu koji su prepoznati kao nekorektni, nametljivi, uznemirujući ili na drugi način ugrožavajući za djecu. Napominjemo da ovaj niz preporuka nije konačan ni dovršen te ga valja shvatiti kao široko postavljen okvir za zaštitu prava djece.

Stajališta i preporuke o zaštiti prava djece u političkim kampanjama

  1. Prostor odgojno-obrazovnih ustanova – škole, dječji vrtići – te svi prostori u kojima organizirano borave djeca – domovi, centri za djecu, sportski i drugi klubovi za slobodne aktivnosti djece – trebaju biti slobodni od promidžbenih aktivnosti političkih stranaka. U takvim ustanovama i objektima ne smiju se održavati stranački promidžbeni skupovi, djeci se ondje ne smije dijeliti politički promidžbeni materijal, niti se smije djecu uključivati u podjelu takvoga materijala.
  2. Prilikom izrade političkih promidžbenih materijala (letaka, plakata, filmova, spotova) te objava na društvenim mrežama i u drugim medijima nije dopušteno koristiti slike djece bez izričite privole roditelja. Ni uz privolu roditelja nije dopušteno prikazivati djecu na način koji im može nanijeti štetu, niti ih uključivati u iskazivanje nesnošljivosti ili mržnje prema pojedincima ili društvenim grupama te pozivanje na nasilje.
  3. Neki roditelji na stranačke skupove dovode svoju malodobnu djecu i potiču ih da se slikaju s političarima. To nije zabranjeno, ali preporučujemo političarima da ne objavljuju takve snimke s djecom na svojim i stranačkim javnim profilima na društvenim mrežama i da ih ne koriste u svrhe političke promidžbe.
  4. Pojedini političari se tijekom kampanje pojavljuju sa svojom djecom i rado poziraju medijima ili objavljuju slike svoje djece na društvenim mrežama, vjerojatno smatrajući da će na taj način izazvati pozitivni emocionalni efekt kod potencijalnih birača. S druge strane, takvo izlaganje djece političara nerijetko izaziva negativne reakcije među građanima koji ne simpatiziraju njihove stranke pa postoji mogućnost da djeca zbog toga dožive i određene neugodnosti. Stoga, iako takva praksa nije zabranjena, preporučujemo političarima da se suzdrže od nepotrebnog izlaganja svoje djece u izbornoj kampanji, kako bi zaštitili njihovu privatnost i kako ih ne bi izlagali riziku od potencijalno štetnih situacija.

U mnogim prilikama ponavljamo da se političari trebaju „baviti“ djecom u svojim izbornim programima, ponuditi rješenja koja će omogućiti svakom djetetu da ostvari sva svoja prava u najvećoj mogućoj mjeri, ali da se ne trebaju koristiti djecom kao „ukrasima“ u svojoj kampanji. Zato pozivamo sve kandidate na lokalnim izborima u Republici Hrvatskoj 2021. da se u svojem djelovanju trajno zauzimaju za podizanje kvalitete života djece i osiguravanje dovoljno sredstava za tu namjenu, kao i za unapređivanje položaja djece u društvu, ali da to čine uz uvažavanje prava djece na privatnost i zaštitu od svakog mogućeg iskorištavanja u političkoj promidžbi.

Ova stajališta i preporuke pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević uputila je Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske i predložila da ih se objavi na službenoj stranici DIP-a. DIP ih je objavio među preporukama drugih tijela.