Izbornik

Rasprava “Od pravne do stvarne zaštite djece od nasilja”

Rasprava “Od pravne do stvarne zaštite djece od nasilja”
hok_3Pravobraniteljica za djecu i Hrvatska odvjetnička komora organizirali su 20. studenoga 2009. stručnu raspravu “Od pravne do stvarne zaštite djece od nasilja – raskorak između propisa i stvarnosti”, obilježavajući i na taj način 20. godišnjicu Konvencije o pravima djeteta i Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece.

Nakon pozdrava i uvodnih riječi predsjednika Hrvatske odvjetničke komore Lea Andreisa na početku skupa, pravobraniteljica Mila Jelavić dala je poticaj za raspravu iznoseći niz ilustrativnih primjera slučajeva prijavljenih Uredu pravobraniteljice za djecu. Primjeri svjedoče o tome da, iako  u nekim područjima možemo biti zadovoljni zakonskim rješenjima, provedba propisa često nije dostatna i ne jamči djeci adekvatnu zaštitu, na što Ured pravobraniteljice za djecu upozorava već duže vrijeme.

Izlaganja su potom održale predstojnica Katedre za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, stručna suradnica u  UNICEF-ovom programu “Za sigurno i poticajno okruženje u školama” Jasenka Pregrad, zamjenica za mladež Glavnog državnog odvjetnika Mirta Kuharić i sutkinja za mladež Županijskog suda u Zagrebu.Lana Petö Kujundžić. Zamjenica pravobraniteljice Lora Vidović vodila je stručnu raspravu.

U raspravi je istaknuto da, unatoč nekim dobrim zakonskim rješenjima i dalje postoje brojne pravne praznine  zbog kojih djeca – žrtve nasilja ostaju nezaštićena u obitelji, odgojno-obrazovnim institucijama, na ulici i drugdje. Raspravljajući o teškoćama i preprekama zbog kojih se u praksi događa niz manjkavosti i kršenja prava djece, sudionici skupa istaknuli su kao glavne probleme nedostatak koordinacije među sustavima koji bi se trebali zajedno i suradnički baviti zaštitom djece, nedostatak stručnih kadrova, osobito u sustavu socijalne skrbi, ali i nedostatak kontinuirane edukacije za područje rada s mladima.

Specijalizacija za rad s mladima osobito je potrebna u sustavu pravosuđa, međutim isto tako je nužno i osposobljavanje i usavršavanje stručnjaka u području odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva, koji će raditi na prevenciji nasilja i koji će moći pružiti odgovarajući tretman djeci žrtvama, ali i počiniteljima nasilja. Više puta je u raspravi istaknuto kako je, s obzirom na aktualnu krizu odgoja, roditeljima nužno pružiti pomoć u odgoju djece, a posebno smjernice o tome kakao djetetu postaviti granice i kako ga naučiti da se ponaša odgovorno prema sebi i drugima.