Izbornik

Rasprava u Splitu: “Brinemo li se dovoljno o mentalnom zdravlju djece?”

Rasprava u Splitu: “Brinemo li se dovoljno o mentalnom zdravlju djece?”
parents-love-splitU sklopu akcije “Brinemo li se dovoljno?”, koja traje od studenoga 2009. godine, u Splitu u Hotelu “Park” 9. ožujka 2010. održan je okrugli stol “Brinemo li se dovoljno o mentalnom zdravlju djece?”. Cilj cijele akcije je senzibiliziranje javnosti i lokalnih vlasti o potrebi stvarne i cjelovite brige za djecu i mlade.

Organizatori okruglog stola su Dom za djecu “Maestral”, Dječje gradsko vijeće Omiš i Graditeljska, obrtnička i grafička škola Split. Cijelu akciju podržavaju pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić i Rotary club Split Novi. Okruglom stolu nazočili su stručnjaci iz područja zdravstva, obitelji i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, predstavnici nevladinih organizacija te predstavnici Grada Splita i Županije splitsko-dalmatinske. Osvrt i doprinos diskusiji i zaključcima dali su i Mila Jelavić, zamjenik ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba dr. Domagoj Štimac i dječja psihijatrica dr. Silvana Krnić.

Zaključci Okruglog stola  su sljedeći:

1. Podaci stručnih službi, koji svjedoče o značajnim problemima mentalnog zdravlja djece i mladih, upravo kao i naša svakodnevnica, ukazuju na nedovoljnu brigu društva u cijelosti.

2. Sve veći je broj djece koja pate zbog različitih vrsta nasilja, manipulacije, zanemarivanja i drugih traumatskih iskustava, a samo mali dio njih dobiva tek povremenu stručnu pomoć.

3. Unatoč trendu porasta problematike u Splitsko-dalmatinskoj županiji i šire, u cijeloj regiji unutar sustava zdravstva još uvijek djeluju samo dva dječja psihijatra, koja godišnje pruže oko 3.000 usluga.

4. Prema procjenama stručnjaka, oko 14.000 djece u Splitsko-dalmatinskoj županiji ima potrebu za ovom vrstom pomoći.

5. Preporuke pravobraniteljice za djecu kojima je cilj unaprijediti zaštitu mentalnog zdravlja djece, a koje su od 2007. upućivane Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Splitu, do sada nisu uvažene.

6. U cijeloj dalmatinskoj regiji ne postoji stručna institucija koja na jednom mjestu i multidisciplinarno pruža usluge dijagnostike, savjetovanja, terapijskog tretmana, vještačenja i provođenja preventivnih programa. Stručnjaci koji brinu o djeci ukazuju kako navedeno otežava stvarnu i pravovremenu brigu za mentalno zdravlje djece, što multiplicira probleme djece i njihovih obitelji koje su prisiljene stručnu pomoć tražiti u Zagrebu.

7. Djeca iz dalmatinske regije u tom smislu nemaju osigurane jednake mogućnosti u pogledu kvalitetne skrbi o zdravlju što je u suprotnosti s odredbama Konvencije o pravima djeteta koja ima nadzakonsku snagu.

8. Postojeći prostorni i kadrovski resursi Poliklinike za zaštitu osoba sa smetnjama u razvoju, u dijelu koji se odnosi na mentalno zdravlje, ne udovoljavaju standardima propisanim Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. A sam naziv te Poliklinike je stigmatizirajući.

9. Rastuće potrebe djece Grada Splita i regije pozivaju na moralnu i profesionalnu odgovornost svih nas da djeci osiguramo mjesto na kojem bi se pružila sveobuhvatna i pravovremena stručna pomoć.

10. Pritom je nevažno je li to mjesto u okviru postojećih institucija ili zasebna institucija, već je važno da udovoljava svim stručnim standardima te da osigura pravodobnu odgovarajuću stručnu pomoć i zaštitu.

11. Stručnjaci već desetljećima ukazuju kako je briga o mentalnom zdravlju djece nedovoljna. Stoga ne umanjujući važnost niti jednog segmenta brige o zdravlju, nužno je da lokalne vlasti uvaže stvarne potrebe djece te da, u odnosu na njih, utvrde prioritete i žurno reagiraju.