Izbornik

Reakcija pravobraniteljice za djecu na učestaliju pojavnost neprimjerenih izjava saborskih zastupnika o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom u javnom prostoru

Reakcija pravobraniteljice za djecu na učestaliju pojavnost neprimjerenih izjava saborskih zastupnika o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom u javnom prostoru

U posljednjih mjesec dana svjedočimo učestalijoj pojavnosti neprimjerenih izjava saborskih zastupnika o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom u javnom prostoru. Svaku izjavu od strane javnih osoba, posebice onih koji su odgovorni za kreiranje javne politike prema osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju, kojom se djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom promatra isključivo kroz njihov invaliditet, produbljujući pritom postojeće predrasude u društvu te stvaranje negativnog okruženja za razvoj djece s teškoćama u razvoju, smatramo neprimjerenom, neopravdanom i nedopuštenom.

Izjave kojima se omalovažava, uznemirava, diskriminira i negira jedankopravnost djece s teškoćama u razvoju neprihvatljive su s polazišta poštivanja temeljnih ljudskih prava i sloboda, zabrane diskriminacije i zaštite najboljih interesa djeteta i njegova dostojanstva. Takvim izjavama posebno nije mjesto u javnom prostoru u kojem djeluju saborski zastupnici izabrani da se svojojm aktivnošću i djelovanjem zalažu za poboljšanje položaja svih građana, a posebno ranjivih skupina djece.

Više puta dosad smo u našem radu apelirali na javne osobe i političare na dodatnu odgovornost u istupima i djelovanju jer oni u javnom prostoru dolaze do velikog broja ljudi i djece. Apelirali smo da ne iskorištavaju djecu i situacije u koje su djeca uključena za ostvarivanje vlastitih interesa i ciljeva. Umjesto toga od njih se očekuje svijest o pojačanoj odgovornosti za istup i djelovanje u javnom prostoru te aktivno poduzimanje aktivnosti i mjera za poboljšanje položaja djece, posebno ranjivih skupina djece, u društvu.